Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 6 Boek 28,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Aesculus hippocastanum   witte paardenkastanje Castanieboom (Vremde), Castanie (Peerden oft Ros) Deel 6 Boek 28, 22

Castanea sativa

 

Tamme kastanje (vrucht: Dios balanos, Sardiana balanos, Castanicon caryon, Castanion, Nux castanea, Iovis glans, Sardiana glans, Castanie, Castanien)

Castanieboom (Ghemeynen) (vrucht: Castanien) Deel 6 Boek 28, 22
Citrus aurantium   Bittersinaasappel Aranieboom (vrucht: Aranieappelen) Deel 6 Boek 28, 2
Citrus limon   Citroen LimoenAppelboom (vrucht: Limonen oft Limoenen) Deel 6 Boek 28, 2
Citrus medica   Sukadecitroen (Cederappel, Cedraat) CitroenAppelboom (vrucht: Citroenen) Deel 6 Boek 28, 2
Citrus sinensis   Zoete sinaasappel Aranieboom (vrucht: Aranieappelen) Deel 6 Boek 28, 2
Citrus x limon ?   Adams Appelboom (vrucht: Adamsappelen), Appelboom van Assyrien Deel 6 Boek 28, 2
Cordia myxa   Sebestenboom (Egyptische sebestenboom) Sebesten Deel 6 Boek 28, 15
Cornus mas   Gele kornoelje Cornoelieboom (vrucht: Cornoel(i)e) Deel 6 Boek 28, 11

Corylus avellana

 

gewone hazelaar (vrucht: Carya Pontica, Leptocarya, Nuces Ponticae, Nuces avellanae, Nuces Praenestinae, Heracleotice, Haselnoot, Haselnoten; Nuces Ponticae, roode Haselnoten (de oprechte, tamme Haselnoten))

Haselaer (vrucht: Haselnoten) Deel 6 Boek 28, 24
Crataegus azarolus   Azarool Azaroolboom, Drijsteen, Mispelboom (Vremde) (vrucht: Azarolen, Mispelen met dry steenen) Deel 6 Boek 28, 10

Cydonia oblonga

 

Kwee (Kweepeer) (vrucht: Melon Cydonion, Malum Cotoneum (Citonium = Cytonium), Queappel)

Quee(appel)boom, Queepeerboom (vrucht: Queeappelen, Queeperen) Deel 6 Boek 28, 5

Ficus carica

 

Vijgenboom (Gewone vijgenboom) (vrucht: Sycon, Ficus (Ficus), Vijghe, Vijghen; Caricae, drooghe Vijghen)

Vijghboom (Ghemeynen) (vrucht: Vijghe) Deel 6 Boek 28, 20
Ficus carica var. humilis ?   Vijghboom (Kleynen oft Leeghen) Deel 6 Boek 28, 20
Ficus carica var. sylvestris   vijgenboom Vijghboom (Wilden) Deel 6 Boek 28, 20
Ficus sycomorus   vijgenboom (wilde of Egyptische) Vijghboom van Egypten (vrucht: Moerbesie van Egypten, Vijghe van Egypten, Vijghe van Pharao) Deel 6 Boek 28, 19

Juglans regia

 

Okkernoot (Walnoot) (vrucht: Caryon basilicon, Nux regia, Nux iuglans, Nux Persica (Nux), Okernoot, Okernoten, Noot, Noten (katjes, "ionghe Catekens") Iuli nucum)

Nooteboom, Nootelaer, Okernotenboom (vrucht: Okernoten, Walsche noten) Deel 6 Boek 28, 23
Malus pumila     Appelboom (Leeghe oft Neere) (vrucht: Paradijs Appelen, Sint Jans Appelen) Deel 6 Boek 28, 1
Malus sylvestris subsp. mitis   Appel (Consumptieappel) Appelboom (vrucht: Tamme Appelen, op gheinte boomen ghewasschen) Deel 6 Boek 28, 1
Malus sylvestris subsp. sylvestris   wilde appel Appelboom (vrucht: Wilde Appelen, op ongheinte boomen ghewasschen) Deel 6 Boek 28, 1
Mespilus germanica   Mispel Mispelboom (Ghemeynen) (vrucht: Mispele) Deel 6 Boek 28, 10
Morus alba   witte moerbei Moerbesieboom (Witten) (vrucht: Witte Moerbesie) Deel 6 Boek 28, 18

Morus nigra

 

Zwarte moerbei (vrucht: Moron, Morum (Morum Celsi), Moerbesie, Moerbesien)

Moerbesieboom (Swarten) (vrucht: Swarte Moerbesie) Deel 6 Boek 28, 18
Olea europaea subsp. sylvestris   Olijfboom Olijfboom (Wilden) Deel 6 Boek 28, 29
Olea europaea     Olijfboom (Tammen) (vrucht: Olijven) Deel 6 Boek 28, 29

Olea europaea subsp. europaea 

 

Olijfboom (vrucht: Elaea, Oliva, Olive, Oliven; Colymbades, Halmades, Colymbadae, "Oliven die in pekel gheleyt ende ghesouten sijn")

Olijfboom (Tammen) (vrucht: Olijven) Deel 6 Boek 28, 29
Opuntia ficusindica   Barbarijse vijg (woestijnvijg) Vijgheboom (Indiaenschen) (vrucht: Indiaensche Vijghe) Deel 6 Boek 28, 21

Phoenix dactylifera

 

Dadelpalm (vrucht: Phoenix, Phoenicobalanos, Palmula (Dactilus), Dadel, Dadelen, Daden)

Dadelboom (vrucht: Dadelen) Deel 6 Boek 28, 27
Phoenix dactylifera   Dadelpalm Dadelboom (vrucht: Dadelen) Deel 6 Boek 28, 28

Pistacia vera

 

Echte pistache (vrucht: Pistachia, Pistacia (Fistici), Fisticen)

Fisticenboom(ken) (vrucht: Fisticen, Pistacien) Deel 6 Boek 28, 25
Prunus (hybride)     Kriecke(n)boom (Derde), Krieckenboomken (vrucht: Kersen, Kriecken) Deel 6 Boek 28, 17
Prunus armeniaca   abrikoos Perseboom (Vroeghe) (vrucht: Abricots, AvantPersen, Vroeghe Persen) Deel 6 Boek 28, 7
Prunus avium   Zoete kers Kriecke(n)boom (Tweede oft Tamme) (vrucht: Spaensche Kersen) Deel 6 Boek 28, 17
Prunus cerasifera     Pruymboom (vrucht: Geele Pruymen oft Myrobalaen Pruymen ) Deel 6 Boek 28, 14
Prunus cerasus    Zure kers Kriecke(n)boom (Eerste oft Wilde), Kriecke(n)laer (Wilde) (vrucht: kleyne, vroeghe oft wilde Kersen) Deel 6 Boek 28, 17
Prunus domestica (en hybriden)    Pruim Pruymboom (vrucht: Palloken (kleine var.), Rospruymen (rood) Deel 6 Boek 28, 14
Prunus domestica (en hybriden)    Pruim Pruymboom (vrucht: Blauwe oft Damast Pruymen, Peersche oft Spaensche pruymen) Deel 6 Boek 28, 14
Prunus domestica cerasifera   Kerspruim Pruymboom (vrucht: Geele Pruymen oft Myrobalaen Pruymen ) Deel 6 Boek 28, 14

Prunus dulcis

 

Amandel (Amandelboom) (vrucht: Amygdalon, Amygdala, Amygdalum, Amandel, Amandelen)

Amandelboom (vrucht: soete Amandelen, bittere Amandelen) Deel 6 Boek 28, 8
Prunus fruticosa ? dwergkers Kriecke(n)boom (Vierde oft Leeghen), Krieckeleer (Leeghe oft Neere), Krieckenboom Naenken (vrucht: NaenkensKersen) Deel 6 Boek 28, 17

Prunus persica

 

Perzik (vrucht: Melon Persicon, Malum Persicum, Duracina (Persicum), Persen)

Perseboom (vrucht: Persen) Deel 6 Boek 28, 6
Punica granatum   Granaatappel (cultuurvorm en wilde vorm) Granaet, Granaeten, Granaet(appel)boom (Tamme oft Vruchtbaere) vrucht: Granaetappel) Deel 6 Boek 28, 3
Punica granatum var. ? granaatappel Granaet, Granaeten, Granaet(appel)boom (Wilde oft Onvruchtbaere) Deel 6 Boek 28, 3

Pyrus communis

 

Peer (vele rassen) (vrucht: Apia, Pira, Pyra, Peer, Peeren)

Peerboom (Tammen) (vrucht: Peere) Deel 6 Boek 28, 9
Pyrus pyraster   wilde peer Peerboom (Wilden) Deel 6 Boek 28, 9
Sorbus aucuparia   Wilde lijsterbes Sorbenboom (Tammen) (vrucht: Sorben) Deel 6 Boek 28, 13
Sorbus aucuparia   Wilde lijsterbes Sorbenboom (Tammen) (vrucht: Sorben) Deel 6 Boek 28, 12

Sorbus torminalis

 

Elsbes (vrucht: Oön, Ouon, Sorbum, Sorbe, Sorben_

Sorbenboom (Wilden) Deel Deel 6 Boek 28, 13

Sorbus torminalis

 

Elsbes (vrucht: Oön, Ouon, Sorbum, Sorbe, Sorben)

Sorbenboom (Wilden) Deel 6 Boek 28, 12
Staphylea pinnata   Pimpernoot Pimpernotenboom (vrucht: Pimpernoten, Sint Anteunis Nootkens) Deel 6 Boek 28, 26
Ziziphus mauretanica   Indische dadel (met witte vruchten) Jujuben (Witte) Deel 6 Boek 28, 16
Ziziphus jujuba     Jujuben (Witte) Deel 6 Boek 28, 16
Ziziphus sativa     Jujuben (Ghemeyne oft Roode) Deel 6 Boek 28, 16

Ziziphus ziziphus

 

Chinese dadel (met rode vruchten) (vrucht: Zizipha, Serica (Iuiubae), Juiube, Juiuben)

Jujuben (Ghemeyne oft Roode) Deel 6 Boek 28, 16

^Naar het begin van deze pagina