Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 28 capitel 1, bladzijde 1236-1238  Zie volgende pagina »

Van Appelen

1  

Malus sylvestris subsp. mitis - Appel (Consumptieappel)

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Appelboom (vrucht: Tamme Appelen, op gheinte boomen ghewasschen)
  • 1616 Latijn: Malus (vrucht: Malum, Pomum) [789]
  • 1554/1557: Apffelbaum, Appelboom, Malum, Malus, Pommier, Pomum, Pomus

Overzicht Malus sylvestris subsp. mitis op deze site

Alle foto's van Malus sylvestris subsp. mitis op internet

Malus sylvestris subsp. mitis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Malus sylvestris subsp. mitis in Plantago PlantIndex

2  

Malus sylvestris subsp. sylvestris - wilde appel

  • 1644 Vlaams: Appelboom (vrucht: Wilde Appelen, op ongheinte boomen ghewasschen)
  • 1616 Latijn: Malus silvestris (vrucht: Poma sylvestria) [790]
  • 1554/1557: Apffelbaum, Appelboom, Malum, Malus, Pommier, Pomum, Pomus

Overzicht Malus sylvestris subsp. sylvestris op deze site

Alle foto's van Malus sylvestris subsp. sylvestris op internet

Malus sylvestris subsp. sylvestris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Malus in Plantago PlantIndex

3  

Malus pumila

  • 1644 Vlaams: Appelboom (Leeghe oft Neere) (vrucht: Paradijs Appelen, Sint Jans Appelen)
  • 1616 Latijn: Malus humilis (vrucht: Poma Paradisi, Poma Divi Ioannis) [790]

Overzicht Malus pumila op deze site

Alle foto's van Malus pumila op internet

Malus pumila bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Malus pumila in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina