Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 28 capitel 5, bladzijde 1245-1247  Zie volgende pagina »

Van Queen

1  

Cydonia oblonga - Kwee (Kweepeer)

 

(vrucht) Melon Cydonion, Malum Cotoneum (Citonium = Cytonium), Queappel

  • 1644 Vlaams: Quee(appel)boom, Queepeerboom (vrucht: Queeappelen, Queeperen)
  • 1616 Latijn: Malus cotonea (vrucht: Malum cotoneum) [795]
  • 1554/1557: Citonium, Coignaciere, Coing, Coingnaciere, Coingnasse, Cotonea, Cytonium, Kuttenbaum, Kuttenopffel, Malus Cotonea, Poma cytonia, Pomme de coing, Poyre de coing, Pyra cytonia, Queappelboom, Queappelen, Quepeeren, Quittenbaum, Quittenopffel, Strutea mala, Struthia

Overzicht Cydonia oblonga op deze site

Alle foto's van Cydonia oblonga op internet

Cydonia oblonga bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cydonia oblonga in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina