Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 28 capitel 10, bladzijde 1254-1255  Zie volgende pagina »

Van Mispelen 

1  

Mespilus germanica - Mispel

  • 1644 Vlaams: Mispelboom (Ghemeynen) (vrucht: Mispele)
  • 1616 Latijn: Mespilus (vrucht: Mespilum) [801]
  • 1554/1557: Epimelis, Mespilum, Mespilus, Mespilus altera, Mispelboom, Mispele, Neffie, Nefflier, Nespel, Nespelbaum, Potemispelen, Setanium, Sitanium

Overzicht Mespilus germanica op deze site

Alle foto's van Mespilus germanica op internet

Mespilus germanica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Mespilus germanica in Plantago PlantIndex

2  

Crataegus azarolus - Azarool

  • 1644 Vlaams: Azaroolboom, Drijsteen, Mispelboom (Vremde) (vrucht: Azarolen, Mispelen met dry steenen)
  • 1616 Latijn: Mespilus aronia [801]
  • 1554/1557: Aronia, Azaroles, Azarolo, Mespilus Aronia, Tricoccos, Trigrania

Overzicht Crataegus azarolus op deze site

Alle foto's van Crataegus azarolus op internet

Crataegus azarolus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Crataegus azarolus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina