Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 28 capitel 14, bladzijde 1259-1261  Zie volgende pagina »

Van Pruymen

1  

Prunus domestica (en hybriden) - Pruim

  • 1644 Vlaams: Pruymboom (vrucht: Blauwe oft Damast Pruymen, Peersche oft Spaensche pruymen)
  • 1616 Latijn: Prunus (vrucht: Pruna Damascena, Pruna Hispanica) [805]
  • 1554/1557: Blauw Spilling, Brabyla, Pflaume, Pflaumenbaum, Praume, Pruna Damascena, Pruna Hispanica, Prune, Prune de Damas, Prunier, Prunum, Prunus, Pruymboom, Pruyme, Pruymen van Damasch, Quetschen

Overzicht Prunus domestica op deze site

Alle foto's van Prunus domestica op internet

Prunus domestica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Prunus domestica in Plantago PlantIndex

2  

Prunus domestica (en hybriden) - Pruim

  • 1644 Vlaams: Pruymboom (vrucht: Palloken (kleine var.), Rospruymen (rood)
  • 1616 Latijn: Prunus (vrucht: Pruna asinina) [805]
  • 1554/1557: Davoines, Herbstpflaumen, Palloken, Pflaume, Pflaumenbaum, Praume, Pruna asinina, Prune, Prune de cheval, Prunier, Prunum, Prunus, Pruymboom, Pruyme, Rospruymen, Roszpflaumen

Overzicht Prunus domestica op deze site

Alle foto's van Prunus domestica op internet

Prunus domestica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Prunus domestica in Plantago PlantIndex

3  

Prunus cerasifera (Prunus domestica cerasifera) - Kerspruim

  • 1644 Vlaams: Pruymboom (vrucht: Geele Pruymen oft Myrobalaen Pruymen )
  • 1616 Latijn: (Prunus myrobalanus cognominata) (vrucht: Pruna cereola) [805]
  • 1554/1557: Pflaume, Pflaumenbaum, Praume, Pruna Cerea, Pruna Cereola, Prune, Prunier, Prunum, Prunus, Pruymboom, Pruyme

Overzicht Prunus cerasifera op deze site

Alle foto's van Prunus cerasifera op internet

Prunus cerasifera bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Prunus cerasifera in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina