Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 28 capitel 16, bladzijde 1262-1264  Zie volgende pagina »

Van Iujuben

1  

Ziziphus sativa (Ziziphus ziziphus) - Chinese dadel (met rode vruchten)

  • (vrucht) Zizipha, Serica (Iuiubae), Juiube, Juiuben
  • 1644 Vlaams: Jujuben (Ghemeyne oft Roode)
  • 1616 Latijn: Zizyphus [807]
  • 1554/1557: Brustbeerlin, Iuiubae, Iuiuben, Iuiubes, Iuiube rouge, Serica, Zizipha, Ziziphus

Overzicht Ziziphus sativa en Ziziphus ziziphus op deze site

Alle foto's van Ziziphus sativa en Ziziphus ziziphus op internet

Ziziphus sativa en Ziziphus ziziphus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ziziphus in Plantago PlantIndex

2  

Ziziphus jujuba (Ziziphus mauretanica) - Indische dadel (met witte vruchten)

  • 1644 Vlaams: Jujuben (Witte)
  • 1616 Latijn: Zizyphus Capadocia [807]
  • 1554/1557: Brustbeerlin, Iuiubae, Iuiuben, Iuiubes, Iuiube blanche, Serica, Zizipha, Ziziphus

Overzicht Ziziphus jujuba en Ziziphus mauretanica op deze site

Alle foto's van Ziziphus jujuba en Ziziphus mauretanica op internet

Ziziphus jujuba en Ziziphus mauretanica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ziziphus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina