Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 28 capitel 17, bladzijde 1264-1267  Zie volgende pagina »

Van Kriecken ende Kersen

1  

Prunus cerasus - Zure kers

 • 1644 Vlaams: Kriecke(n)boom (Eerste oft Wilde), Kriecke(n)laer (Wilde) (vrucht: kleyne, vroeghe oft wilde Kersen)
 • 1616 Latijn: Cerasus (vrucht: Cerasa parva) [808]
 • 1554/1557: Cerasa, Cerasus, Cerises, Cerisier, Crieckelaer, Gryotes, Gryotier, Guignes, Guignier, Guines, Guinier, Iovis flamma, Kerseboom, Kerselaer, Kersen, Kirschen, Kirschenbaum

Overzicht Prunus cerasus op deze site

Alle foto's van Prunus cerasus op internet

Prunus cerasus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Prunus cerasus in Plantago PlantIndex

2  

Prunus avium - Zoete kers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Kriecke(n)boom (Tweede oft Tamme) (vrucht: Spaensche Kersen)
 • 1616 Latijn: Cerasus (vrucht: Cerasa Lusitana?) [808]
 • 1554/1557: Cerasa, Cerasus, Cerises, Cerisier, Crieckelaer, Guignes, Guignier, Guines, Guinier, Kerseboom, Kerselaer, Kersen, Kirschen, Kirschenbaum

Overzicht Prunus avium op deze site

Alle foto's van Prunus avium op internet

Prunus avium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Prunus avium in Plantago PlantIndex

3  

Prunus (hybride)

 • 1644 Vlaams: Kriecke(n)boom (Derde), Krieckenboomken (vrucht: Kersen, Kriecken)
 • 1616 Latijn: Cerasus (vrucht: Cerasa duracina) [808]

Overzicht Prunus op deze site

Alle foto's van Prunus op internet

Prunus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Prunus in Plantago PlantIndex

4  

Prunus fruticosa - dwergkers

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Kriecke(n)boom (Vierde oft Leeghen), Krieckeleer (Leeghe oft Neere), Krieckenboom Naenken (vrucht: Naenkens-Kersen)
 • 1616 Latijn: Chamaecerasus [808]
 • 1554/1557: Cerasa, Cerasus, Cerises, Cerisier, Cerisier d'Espaigne, Chamaecerasus, Crieckelaer, Kerseboom, Kerselaer, Kersen, Kerselaer (Spaensche), Kirschen, Kirschenbaum

Overzicht Prunus fruticosa op deze site

Alle foto's van Prunus fruticosa op internet

Prunus fruticosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Prunus fruticosa in Plantago PlantIndex

5  

 

(?)

^Naar het begin van deze pagina