Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 28 capitel 18, bladzijde 1267-1269  Zie volgende pagina »

Van Moerbezien

1  

Morus nigra - Zwarte moerbei

  • (vrucht) Moron, Morum (Morum Celsi), Moerbesie, Moerbesien
  • 1644 Vlaams: Moerbesieboom (Swarten) (vrucht: Swarte Moerbesie)
  • 1616 Latijn: Morus (vrucht; Morum) [810]
  • 1554/1557: Maulbeerbaum, Maulbeeren, Meures, Meurier, Moerbesieboom, Moerbesien, Morus, Morus Celsi

Overzicht Morus nigra op deze site

Alle foto's van Morus nigra op internet

Morus nigra bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Morus nigra in Plantago PlantIndex

2  

Morus alba - witte moerbei

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Moerbesieboom (Witten) (vrucht: Witte Moerbesie)
  • 1616 Latijn: Morus candida [810]

Overzicht Morus alba op deze site

Alle foto's van Morus alba op internet

Morus alba bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Morus alba in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina