Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 28 capitel 20, bladzijde 1271-1273  Zie volgende pagina »

Van Vijghen

1  

Ficus carica - Vijgenboom (Gewone vijgenboom)

  • (vrucht) Sycon, Ficus (Ficus), Vijghe, Vijghen; Caricae, drooghe Vijghen
  • 1644 Vlaams: Vijghboom (Ghemeynen) (vrucht: Vijghe)
  • 1616 Latijn: Ficus (vrucht: Ficus) [812]
  • 1554/1557: Carica (gedroogde Vijg in het Latijn), Carice (de Syrische Vijg in het Grieks), Feigen, Feigenbaum, Ficus, Ficus sativa, Figue, Figuier, Grossus, Vyghe, Vyghenboom

Overzicht Ficus carica op deze site

Alle foto's van Ficus carica op internet

Ficus carica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ficus carica in Plantago PlantIndex

2  

Ficus carica var. humilis

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Vijghboom (Kleynen oft Leeghen)
  • 1616 Latijn: Ficus pumila [812]

Overzicht Ficus carica var. humilis op deze site

Alle foto's van Ficus carica var. humilis op internet

Ficus carica var. humilis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ficus in Plantago PlantIndex

3  

Ficus carica var. sylvestris - vijgenboom

  • 1644 Vlaams: Vijghboom (Wilden)
  • 1616 Latijn: Ficus silvestris [812]
  • 1554/1557: Caprificus, Erineus, Ficus sylvestris, Figuier sauvage, Grossus

Overzicht Ficus carica var. sylvestris op deze site

Alle foto's van Ficus carica var. sylvestris op internet

Ficus carica var. sylvestris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ficus carica var. sylvestris in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina