Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 28 capitel 23, bladzijde 1277-1279   Zie volgende pagina »

Van Okernoten

1  

Juglans regia - Okkernoot (Walnoot)

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • (vrucht) Caryon basilicon, Nux regia, Nux iuglans, Nux Persica (Nux), Okernoot, Okernoten, Noot, Noten (katjes, "ionghe Catekens") Iuli nucum
  • 1644 Vlaams: Nooteboom, Nootelaer, Okernotenboom (vrucht: Okernoten, Walsche noten)
  • 1616 Latijn: Nux iuglans (vrucht: Nux, Nux Iuglans, Nux regia) [816]
  • 1554/1557: Baumnusz, Gauguier, Iuli nucum, Noix, Noteboom, Noyer, Nuszbaum, Nux, Nux iuglans, Nux Persica, Nux regia, Okernoten, Welschnusz

Overzicht Juglans regia op deze site

Alle foto's van Juglans regia op internet

Juglans regia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Juglans regia in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina