Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 28 capitel 24, bladzijde 1279-1281   Zie volgende pagina »

Van Haselnoten

1  

Corylus avellana - gewone hazelaar

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

(vrucht) Carya Pontica, Leptocarya, Nuces Ponticae, Nuces avellanae, Nuces Praenestinae, Heracleotice, Haselnoot, Haselnoten; Nuces Ponticae, roode Haselnoten (de oprechte, tamme Haselnoten)

  • 1644 Vlaams: Haselaer (vrucht: Haselnoten)
  • 1616 Latijn: Nux avellana sive Corylus (vrucht: Nux avellana, Nux Pontica) [816]
  • 1554/1557: Avelaines, Corylus, Corylus hortensis, Haselaer, Haselnote, Haselnusz, Haselnuszbaum, Haselstrauch, Noisetier domestique et sauvage, Noisettes, Noysille, Noisille, Nux avellana, Nux heracleotica, Nux Pontica, Nux praenestina, Rhurnusz, Rotnusz

Overzicht Corylus avellana op deze site

Alle foto's van Corylus avellana op internet

Corylus avellana bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Corylus avellana in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina