Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 28 capitel 26, bladzijde 1282-1283   Zie volgende pagina »

Van Pimper-noten

1  

Staphylea pinnata - Pimpernoot

 

  • Noot: Clusius (1557) geeft als namen ook Staphylodendron Plinii en Nux vesicaria.
  • 1644 Vlaams: Pimpernotenboom (vrucht: Pimpernoten, Sint Anteunis Nootkens)
  • 1616 Latijn: Nux vesicaria [818]
  • 1554/1557: Anthuenis nootkens (Sint), Noisettes de Saint Antoine, Nux Vesicaria, Pimpernoten, Pimpernusz, Pistacium germanicum, Sint Anthuenis nootkens, Staphylodendron Plinii

Overzicht Staphylea pinnata op deze site

Alle foto's van Staphylea pinnata op internet

Staphylea pinnata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Staphylea pinnata in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina