Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 6 Boek 29,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Acer campestre   veldesdoorn (Spaanse aak) Acer (Kleynen), Booghhout Deel 6 Boek 29, 20
Acer campestre   veldesdoorn (Spaanse aak) Acer (Kleynen), Booghhout Deel 6 Boek 29, 19
Acer pseudoplatanus   gewone esdoorn Acer (Grooten) Deel 6 Boek 29, 19
Acer pseudoplatanus   gewone esdoorn Acer (Grooten) Deel 6 Boek 29, 20
Alnus glutinosa   Zwarte els Elsen, Elsenboom Deel 6 Boek 29, 17
Betula pubescens   Zachte berk Berckenboom Deel 6 Boek 29, 18
Carpinus betulus   haagbeuk Acer (Derde), Carpinus, Jockboom, Jockhout Deel 6 Boek 29, 19
Carpinus betulus   haagbeuk Acer (Derde), Carpinus, Jockboom, Jockhout Deel 6 Boek 29, 20
Celtis australis   Oosterse netelboom Lotusboom Deel 6 Boek 29, 25
Fagus sylvatica   Beuk Buecke, Bueckenboom (vrucht: Beuckennootkens) Deel 6 Boek 29, 11

Fraxinus excelsior

 

Es (vrucht: Lingua avis, Lingua passerina)

Esschen(boom) (vrucht: Mussentonghe, Voghelstonghe) Deel 6 Boek 29, 12
Fraxinus ornus   pluimes (bloemes) Esschen (Haver), Quaelboom, Qualster Deel 6 Boek 29, 13
Melia azedarach   kralenboom (Chinese bes) Azedarach Deel 6 Boek 29, 26
Populus nigra   Zwarte populier Popelaer, Populier (Ghemeyne oft Swarte) Deel 6 Boek 29, 14
Populus tremula   Ratelpopulier Ratelaer, Rateleer Deel 6 Boek 29, 14
Populus alba   Witte abeel Abeelboom, Populier (Witte) Deel 6 Boek 29, 14
Quercus cerris   moseik Cerris met de kleyne Eeckel Deel 6 Boek 29, 8
Quercus coccifera     Ilex (Kleynen), Scharlaken bezieboom (vrucht: Scharlaken Greynen oft Bezien) Deel 6 Boek 29, 4
Quercus ilex   steeneik Ilex (Grooten) Deel 6 Boek 29, 5
Quercus ithaburensis subsp. macrolepis     Cerris met de groote Eeckel Deel 6 Boek 29, 8
Quercus pubescens ? donzige eik Eycke (Tamme oft Ghemeyne), Eyckenboom (Leeghen) Deel 6 Boek 29, 1

Quercus robur

 

Zomereik (vrucht: Balanos, Glans, Eeckel, (galappel) Cecis, Galla, Eycken appel, Galnoten, (napje) Calices glandium (Cupulae glandium))

Eycke (Wilde), Eyckenboom (vrucht: Eeckel, Eyckel) Deel 6 Boek 29, 1
Quercus sp.   eik Eyckenappel (balleken dat op het Eyckenloof groeyt) Deel 6 Boek 29, 2
Quercus sp.   eik Galnote (Kleyne) Deel 6 Boek 29, 2
Quercus sp.   eik Galnote (Groote) Deel 6 Boek 29, 2
Quercus suber   kurkeik Korckboom (schors: Korck, Vlothout) Deel 6 Boek 29, 6
Salix alba   Schietwilg Wilghenboom (Groote) Deel 6 Boek 29, 21
Salix alba subsp. vitellina (Salix alba 'Vitellina')    Bindwilg Wilghe (Bind) Deel 6 Boek 29, 21
Salix purpurea   Bittere wilg Wilghe (Swarte) Deel 6 Boek 29, 21
Salix repens subsp. angustifolia   kruipwilg Wilghe (Leeghe oft Neere) met smalle bladeren Deel 6 Boek 29, 22
Salix repens subsp. repens ? kruipwilg Wilghe (Leeghe oft Neere) met breede bladeren Deel 6 Boek 29, 22
Salix viminalis   Katwilg Wijmen Deel 6 Boek 29, 21
Sambucus nigra   Gewone vlier Vlier (Eerste oft Ghemeynen) Deel 6 Boek 29, 23
Sambucus nigra var. laciniata   peterselievlier Vlier (Tweede) met geelachtighe bezien Deel 6 Boek 29, 23
Sambucus racemosa   Trosvlier Vlier (Vierde oft Wilden) Deel 6 Boek 29, 23
Tilia cordata   Winterlinde Linde, Lindenboom Manneken Deel 6 Boek 29, 16
Tilia platyphyllos   Zomerlinde Linde, Lindenboom (Ghemeynen), Lindenboom Wijfken Deel 6 Boek 29, 16
Ulmus glabra   Ruwe iep (Bergiep) Heerenteer, Herseleer, Olm (Bergh) Deel 6 Boek 29, 15
Ulmus minor   Gladde iep Olmboom Deel 6 Boek 29, 15
Viburnum opulus   Gelderse roos Swelcken, Swelckenhout, Vlier (Water) met platte kranssen, Watervlier Wijfken Deel 6 Boek 29, 24
Viburnum opulus 'Roseum'   gewone sneeuwbal Vlier (Water) met bolsghewijse tros, Watervlier Manneken Deel 6 Boek 29, 24
Viscum album   Maretak Marentacken Deel 6 Boek 29, 3

^Naar het begin van deze pagina