Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 29 capitel 2, bladzijde 1292-1294  Zie volgende pagina »

Van Galnoten ende Eycken-appelkens\

1  

(Quercus sp.) - eik

  • 1644 Vlaams: Galnote (Groote)
  • 1616 Latijn: Galla maior [825]

Overzicht Quercus op deze site

Alle foto's van Quercus op internet

Quercus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Quercus in Plantago PlantIndex

2  

(Quercus sp.) - eik

  • 1644 Vlaams: Galnote (Kleyne)
  • 1616 Latijn: Galla minor [825]

Overzicht Quercus op deze site

Alle foto's van Quercus op internet

Quercus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Quercus in Plantago PlantIndex

3  

(Quercus sp.) - eik

  • 1644 Vlaams: Eyckenappel (balleken dat op het Eyckenloof groeyt)
  • 1616 Latijn: Pilula Quercus [825]

Overzicht Quercus op deze site

Alle foto's van Quercus op internet

Quercus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Quercus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina