Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 29 capitel 11, bladzijde 1303-1304  Zie volgende pagina »

Van Buecken-boom

1  

Fagus sylvatica - Beuk

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Buecke, Bueckenboom (vrucht: Beuckennootkens)
  • 1616 Latijn: Fagus (vrucht: Fagi nuces) [832]  
  • 1554/1557: Buchbaum, Buche, Bueckenboom, Bueckennootkens, Fagus, Faine, Fau, Fouteau, Nuces fagien

Overzicht Fagus sylvatica op deze site

Alle foto's van Fagus sylvatica op internet

Fagus sylvatica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Fagus sylvatica in Plantago PlantIndex

2  

 

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Buecke (Steen- oft Haghen-), Bueckenboom (Hanen-)
  • 1616 Latijn: Ostrya, (Fagus sepium) [832]
  • 1554/1557: Bucheschern, Colytea, Hanbuchen, Herenteer, Herseleer, Orme sauvage, Ulmus sylvestris (Plinius)

^Naar het begin van deze pagina