Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 29 capitel 14, bladzijde 1307-1309  Zie volgende pagina »

Van Populier-boom

1  

Populus alba - Witte abeel

  • 1644 Vlaams: Abeelboom, Populier (Witte)
  • 1616 Latijn: Populus alba [835]
  • 1554/1557: Abeelboom, Aubeau, Farfarus, Pappelbaum, Peuplier blanc, Populus alba, Weiszalberbaum, Weiszpopelweyden

Overzicht Populus alba op deze site

Alle foto's van Populus alba op internet

Populus alba bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Populus alba in Plantago PlantIndex

2  

Populus nigra - Zwarte populier

  • 1644 Vlaams: Popelaer, Populier (Ghemeyne oft Swarte)
  • 1616 Latijn: Populus nigra [836]
  • 1554/1557: Aspen, Peuplier, Popelaere, Popelweiden, Populier, Populus nigra

Overzicht Populus nigra op deze site

Alle foto's van Populus nigra op internet

Populus nigra bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Populus nigra in Plantago PlantIndex

3  

Populus tremula - Ratelpopulier

  • 1644 Vlaams: Ratelaer, Rateleer
  • 1616 Latijn: Populus Lybica [836]
  • 1554/1557: Populus Libyca (Plinius), Rateleer, Tremble

Overzicht Populus tremula op deze site

Alle foto's van Populus tremula op internet

Populus tremula bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Populus tremula in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina