Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 29 capitel 16, bladzijde 1311-1312  Zie volgende pagina »

Van Linden-boom

1  

Tilia cordata - Winterlinde

Foto Martin Stevens

Foto Martin Stevens

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Linde, Lindenboom Manneken
  • 1616 Latijn: Tilia mas [838]
  • 1554/1557: Hestre, Linde, Lindeboom, Linden, Lindenbaum, Tilia, Tilia mas, Tillet, Tilleu, Tilleu masle, Ypelijne

Overzicht Tilia cordata op deze site

Alle foto's van Tilia cordata op internet

Tilia cordata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tilia cordata in Plantago PlantIndex

2  

Tilia platyphyllos - Zomerlinde

  • 1644 Vlaams: Linde, Lindenboom (Ghemeynen), Lindenboom Wijfken
  • 1616 Latijn: Tilia femina [838]
  • 1554/1557: Linde, Lindeboom, Linden, Lindenbaum, Tilia, Tilia foemina, Tillet, Tilleu, Tilleu femelle

Overzicht Tilia platyphyllos op deze site

Alle foto's van Tilia platyphyllos op internet

Tilia platyphyllos bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tilia platyphyllos in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina