Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 29 capitel 20, bladzijde 1316-1317  Zie volgende pagina »

Van Platanus

1  

Acer pseudoplatanus - gewone esdoorn

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Acer (Grooten)
  • 1616 Latijn: Acer maior [840]
  • 1554/1557: Aceris species folio maiori, Ahorne, Carpinus, Erable (Espece d'Erable), Plane, Waldeschern

Overzicht Acer pseudoplatanus op deze site

Alle foto's van Acer pseudoplatanus op internet

Acer pseudoplatanus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Acer pseudoplatanus in Plantago PlantIndex

2  

Acer campestre - veldesdoorn (Spaanse aak)

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Acer (Kleynen), Booghhout
  • 1616 Latijn: Acer minor [840]
  • 1554/1557: Acer, Acer campestris, Aceris species, Booghout, Erable, Gallica (Acer gallica), Maszholder, Vlierhout

Overzicht Acer campestre op deze site

Alle foto's van Acer campestre op internet

Acer campestre bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Acer campestre in Plantago PlantIndex

3  

Carpinus betulus - haagbeuk

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Acer (Derde), Carpinus, Jockboom, Jockhout
  • 1616 Latijn: Carpinus [841]

Overzicht Carpinus betulus op deze site

Alle foto's van Carpinus betulus op internet

Carpinus betulus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Carpinus betulus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina