Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 29 capitel 22, bladzijde 1319-1320  Zie volgende pagina »

Van Leeghe Wilgen

1  

Salix repens subsp. repens - kruipwilg

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Wilghe (Leeghe oft Neere) met breede bladeren
  • 1616 Latijn: Salix pumila prior [843]

Overzicht Salix repens subsp. repens op deze site

Alle foto's van Salix repens subsp. repens op internet

Salix repens subsp. repens bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Salix in Plantago PlantIndex

2  

Salix repens subsp. angustifolia - kruipwilg

  • 1644 Vlaams: Wilghe (Leeghe oft Neere) met smalle bladeren
  • 1616 Latijn: Salix pumila altera [844]

Overzicht Salix repens subsp. angustifolia op deze site

Alle foto's van Salix repens subsp. angustifolia op internet

Salix repens subsp. angustifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Salix in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina