Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 29 capitel 23, bladzijde 1320-1323  Zie volgende pagina »

Van Vlier

1  

Sambucus nigra - Gewone vlier

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Vlier (Eerste oft Ghemeynen)
  • 1616 1616 Latijn: Sambucus [845] :
  • 1554/1557: Holder, Sambucus, Sus, Suyn, Suyn vulgaire, Vlier

Overzicht Sambucus nigra op deze site

Alle foto's van Sambucus nigra op internet

Sambucus nigra bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sambucus nigra in Plantago PlantIndex

2  

Sambucus nigra var. laciniata - peterselievlier

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Vlier (Tweede) met geelachtighe bezien
  • 1616 Latijn: Sambucus cuiusdam baccae albidae [844]

Overzicht Sambucus nigra var. laciniata op deze site

Alle foto's van Sambucus nigra var. laciniata op internet

Sambucus nigra var. laciniata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sambucus nigra var. laciniata in Plantago PlantIndex

3  

 

  • 1644 Vlaams: Vlier (Derde) met ghehackelde bladeren
  • 1616 Latijn: Sambucus lacinioso folio [845]
4  

Sambucus racemosa - Trosvlier

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Vlier (Vierde oft Wilden)
  • 1616 Latijn: Sambucus silvestris [845]
  • 1554/1557: Holder (Waldt-), Sambucus cervinus, Sambucus sylvestris, Suyn sauvage, Vlier (wilde)

Overzicht Sambucus racemosa op deze site

Alle foto's van Sambucus racemosa op internet

Sambucus racemosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sambucus racemosa in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina