Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 29 capitel 24, bladzijde 1323-1324  Zie volgende pagina »

Van Water-Vlier

1  

Viburnum opulus - Gelderse roos

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Swelcken, Swelckenhout, Vlier (Water-) met platte kranssen, Watervlier Wijfken
  • 1616 Latijn: Sambucus palustris [846]
  • 1554/1557: Bacholder, Obiere, Opiere, Sambucus aquatica, Sambucus palustris recentioribus, Schwelder, Suyn aquatique, Suyn de marés, Swelcken, Swelckenhout, Syngruen

Overzicht Viburnum opulus op deze site

Alle foto's van Viburnum opulus op internet

Viburnum opulus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Viburnum opulus in Plantago PlantIndex

2  

Viburnum opulus 'Roseum' - gewone sneeuwbal

  • 1644 Vlaams: Vlier (Water-) met bolsghewijse tros, Watervlier Manneken
  • 1616 Latijn: (Sambucus aquatica rosea) [846]

Overzicht Viburnum opulus 'Roseum' op deze site

Alle foto's van Viburnum opulus 'Roseum' op internet

Viburnum opulus 'Roseum' bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Viburnum opulus 'Roseum' in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina