Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 6 Boek 30,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Abies alba   Zilverspar Denneboom (Eersten Witten oft Ghemeynen Witten), Mastboom Deel 6 Boek 30, 16
Cedrus libani   Libanonceder Cederboom (Grooten) Deel 6 Boek 30, 17
Cedrus libani   (hars, aardpek, asfalt) Ceder Herst, Ceder Peck, Cedrie Deel 6 Boek 30, 17
Cupressus sempervirens   Gewone cipres Cypres(se)boom Deel 6 Boek 30, 7
Juniperus communis   Jeneverbes Dam, Dambesieboom, Genever (Ghemeyne oft Kleyne), Geneverboom, Ienever, Imbeer (vrucht: Geneverbezien; hars: Genevertraen) Deel 6 Boek 30, 4
Juniperus communis subsp. alpina   jeneverbes (dwergvorm) Genever (Kleyne) Deel 6 Boek 30, 4
Juniperus oxycedrus   cederjeneverbes Cederboom (Eersten Kleynen oft Scherpen) Deel 6 Boek 30, 5
Juniperus phoenicea   Fenicische jeneverbes Cederboom (Tweeden Kleynen) van Lycien (hars: Vernis) Deel 6 Boek 30, 5
Juniperus sabina   Sabijnse jeneverbes Savelboom (Tweeden, groote) Deel 6 Boek 30, 6
Juniperus sabina var. tamariscifolia   Sabijnse jeneverbes (variëteit) Savelboom (Eersten, kleyne) (Savelboom Deel 6 Boek 30, 6
Larix decidua     Lorckenboom Deel 6 Boek 30, 18
Laurus nobilis   Laurier Laurusboom (vrucht: Bakeleers) Deel 6 Boek 30, 1
Nerium oleander   Oleander Oleander(boom) Deel 6 Boek 30, 3
Picea abies   Fijnspar Denneboom (Rooden), Peckboom Deel 6 Boek 30, 13
Picea, Pinus   e.a. teer (met warmte behandelde hars) 1) Peck (Morw)2) Teer (Hard Peck, Steenpeck) Deel 6 Boek 30, 15
Picea, Pinus   e.a. hars (uit de vrucht)   Deel 6 Boek 30, 15

Picea, Pinus

  e.a. hars (uit de schors) 1) zacht of vloeibaar 2) hard en droog 1) Herst (Morwen, Vochten oft Weecken Herst), Colophonie oft Grieksch Pek, Rijnsche Herst 2) Herst (Dorren, Drooghen oft Harden Herst) Deel 6 Boek 30, 14
Pinus cembra   Alpenarve den Pijnboom (Tweeden Wilden oft Tweeden Wilden Bergh) Deel 6 Boek 30, 12
Pinus mugo   bergden Pijnboom (Derden Wilden oft Derden Wilden Bergh) Deel 6 Boek 30, 12
Pinus pinaster   Zeeden Pijnboom (Grooten Zee) Deel 6 Boek 30, 12
Pinus pinaster (var.) ? zeeden Pijnboom (Kleynen Zee) Deel 6 Boek 30, 12
Pinus pinea   Parasolde Pijnappelboom, Pijnboom (Tamme) (vrucht: Pijnappelen, Pingels oft Pyngels) Deel 6 Boek 30, 11
Pinus sylvestris   Grove den Herstboom, Pijnboom (Eersten Wilden oft Eersten Wilden Bergh) (vrucht: Wilde Pijnappelen) Deel 6 Boek 30, 12

Pistacia lentiscus

  Mastixboom (niet apart bij Dodoens beschreven) (hars) Rhetine schinine, Mastiche, Resina lentiscina (Mastix) Mastickboom (hars: Mastiche, Mastick, Mastix) Deel 6 Boek 30, 20
Pistacia terebinthus   terpentijnboom Terbenthijnboom, Termenthijnboom (hars: Oprechte Termenthijn) Deel 6 Boek 30, 19
Prunus laurocerasus   laurierkers Laurocerasus Deel 6 Boek 30, 2
Taxus baccata   Taxus Booghehout, Ibenboom, Taxus, Yevenhout Deel 6 Boek 30, 10
Thuja occidentalis   Westerse levensboom Boom des levens Deel 6 Boek 30, 9
Viburnum tinus     Laurusboom (Wilden) Deel 6 Boek 30, 2

^Naar het begin van deze pagina