Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 30 capitel 2, bladzijde 1329-1331  Zie volgende pagina »

Van Wilden Laurus-boom

1  

Viburnum tinus

  • 1644 Vlaams: Laurusboom (Wilden)
  • 1616 Latijn: Tinus sive Laurus silvestris [850]

Overzicht Viburnum tinus op deze site

Alle foto's van Viburnum tinus op internet

Viburnum tinus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Viburnum tinus in Plantago PlantIndex

2  

Prunus laurocerasus - laurierkers

  • 1644 Vlaams: Laurocerasus
  • 1616 Latijn: (Laurocerasus)

Overzicht Prunus laurocerasus op deze site

Alle foto's van Prunus laurocerasus op internet

Prunus laurocerasus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Prunus laurocerasus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina