Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 30 capitel 5, bladzijde 1334-1336  Zie volgende pagina »

Van Kleynen Ceder-boom oft Oxycedrus

1  

Juniperus oxycedrus - cederjeneverbes

  • 1644 Vlaams: Cederboom (Eersten Kleynen oft Scherpen)
  • 1616 Latijn: Oxycedrus [853]
  • 1554/1557: Acuta Cedrus, Cedre piquant (petit), Cedre (premier petit), Cedrula, Cedrus (Acuta Cedrus), Cedrus phoenicia, Oxycedrus

Overzicht Juniperus oxycedrus op deze site

Alle foto's van Juniperus oxycedrus op internet

Juniperus oxycedrus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Juniperus oxycedrus in Plantago PlantIndex

2  

Juniperus phoenicea - Fenicische jeneverbes

  • 1644 Vlaams: Cederboom (Tweeden Kleynen) van Lycien (hars: Vernis)
  • 1616 Latijn: Oxycedrus Lycia (hars: Vernix) [853]
  • 1554/1557: Cedre (second petit), Cedrus Lycia, Gummi iuniperi, Morvenic, Morveninc, Sandarax des Arabes, Vernix

Overzicht Juniperus phoenicea op deze site

Alle foto's van Juniperus phoenicea op internet

Juniperus phoenicea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Juniperus phoenicea in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina