Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 30 capitel 6, bladzijde 1336-1339  Zie volgende pagina »

Van Sabina oft Savel-boom

1  

Juniperus sabina var. tamariscifolia - Sabijnse jeneverbes (variëteit)

  • 1644 Vlaams: Savelboom (Eersten, kleyne) (Savelboom
  • 1616 Latijn: Sabina [854]
  • 1557: Sabina, Savelboom, Savimera, Savina, Savinier, Sevenbaum

Overzicht Juniperus sabina var. tamariscifolia op deze site

Alle foto's van Juniperus sabina var. tamariscifolia op internet

Juniperus sabina var. tamariscifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Juniperus sabina var. tamariscifolia in Plantago PlantIndex

2  

Juniperus sabina - Sabijnse jeneverbes

  • 1644 Vlaams: Savelboom (Tweeden, groote)
  • 1616 Latijn: Sabina altera [855]
  • 1554/1557: Bruta, Bruthes, Cupressus cretica, Sabina altera, Thuïa, Thuïum, Thyia, Thyium

Overzicht Juniperus sabina op deze site

Alle foto's van Juniperus sabina op internet

Juniperus sabina bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Juniperus sabina in Plantago PlantIndex

3  

 

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Savelboom (Tweeden, ander ghedaente)

^Naar het begin van deze pagina