Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 30 capitel 12, bladzijde 1345-1349  Zie volgende pagina »

Van Wilden Pijn-boom

1  

Pinus sylvestris - Grove den

 • 1644 Vlaams: Herstboom, Pijnboom (Eersten Wilden oft Eersten Wilden Bergh-) (vrucht: Wilde Pijnappelen)
 • 1616 Latijn: Pinus silvestris sive Pinaster (vrucht: Conus) [860]
 • 1554/1557: Aleve, Conus, Elve, Fichtenbaum, Forenholtz, Fuerenholtz, Hartzbaum, Kinholtz, Kyfferholtz, Nux pinea, Pin, Pin sauvage, Pinaster, Pinus, Pinus sylvester, Pinus Tarentina (Plinius), Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Pynboom (wilde), Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Teda, Zyrbel

Overzicht Pinus sylvestris op deze site

Alle foto's van Pinus sylvestris op internet

Pinus sylvestris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Pinus sylvestris in Plantago PlantIndex

2  

Pinus cembra - Alpen-arve den

 • 1644 Vlaams: Pijnboom (Tweeden Wilden oft Tweeden Wilden Bergh-)
 • 1616 Latijn: Pinus silvestris altera [860]
 • 1554/1557: Cembri, Cirmoli, Conus, Hartzbaum, Kinholtz, Nux pinea, Pin, Pinus, Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Suiffe (Belon), Teda, Zyrbel

Overzicht Pinus cembra op deze site

Alle foto's van Pinus cembra op internet

Pinus cembra bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Pinus cembra in Plantago PlantIndex

3  

Pinus mugo - bergden

 • 1644 Vlaams: Pijnboom (Derden Wilden oft Derden Wilden Bergh-)
 • 1616 Latijn: Pinis silvestris tertia [860]
 • 1554/1557: Conus, Hartzbaum, Kinholtz, Mughi, Nux pinea, Pin, Pinus, Pinus humilis, Pinus terrestris, Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Teda, Zyrbel

Overzicht Pinus mugo op deze site

Alle foto's van Pinus mugo op internet

Pinus mugo bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Pinus mugo in Plantago PlantIndex

4  

Pinus pinaster - Zeeden

 • 1644 Vlaams: Pijnboom (Grooten Zee-)
 • 1616 Latijn: Pinus maritima maior [861]
 • 1554/1557: Conus, Hartzbaum, Kinholtz, Nux pinea, Pin, Pin marin, Pinus, Pinus marina, Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Teda, Zyrbel

Overzicht Pinus pinaster op deze site

Alle foto's van Pinus pinaster op internet

Pinus pinaster bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Pinus pinaster in Plantago PlantIndex

5  

Pinus pinaster (var.) - zeeden

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Pijnboom (Kleynen Zee-)
 • 1616 Latijn: Pinus maritima minor [861]
 • 1554/1557: Conus, Hartzbaum, Kinholtz, Nux pinea, Pin, Pinus, Pinus Idea, Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Teda, Zyrbel

Overzicht Pinus pinaster op deze site

Alle foto's van Pinus pinaster op internet

Pinus pinaster bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Pinus pinaster in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina