Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 30 capitel 14, bladzijde 1350-1351  Zie volgende pagina »

Van Herst ende Colophonie

1  

(Picea, Pinus e.a.) - hars (uit de schors)

1) zacht of vloeibaar 2) hard en droog

  • 1644 Vlaams: 1) Herst (Morwen, Vochten oft Weecken Herst), Colophonie oft Grieksch Pek, Rijnsche Herst 2) Herst (Dorren, Drooghen oft Harden Herst)
  • 1616 Latijn: 1) Resina humida 2) Resina arida

Overzicht Picea en Pinus op deze site

Alle foto's van Picea en Pinus op internet

Picea en Pinus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Picea en Pinus in Plantago PlantIndex

2  

(Picea, Pinus e.a.) - hars (uit de vrucht)

  • 1616 Latijn: Resina strobilina

Overzicht Picea en Pinus op deze site

Alle foto's van Picea en Pinus op internet

Picea en Pinus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Picea en Pinus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina