Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 30 capitel 17, bladzijde 1355-1357  Zie volgende pagina »

Van Grooten Ceder-boom

1  

Cedrus libani - Libanonceder

  • 1644 Vlaams: Cederboom (Grooten)
  • 1616 Latijn: Cedrus magna [867]
  • 1554/1557: Cederboom, Cedre, Cedria, Cedrus conifera, Cedrus maior, Kitran, Liquor Cedrinus, Serbin

Overzicht Cedrus libani op deze site

Alle foto's van Cedrus libani op internet

Cedrus libani bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cedrus libani in Plantago PlantIndex

2  

(Cedrus libani) - (hars, aardpek, asfalt)

  • 1644 Vlaams: Ceder Herst, Ceder Peck, Cedrie
  • 1616 Latijn: Resina cedrina, Cedria [867]
  • 1554/1557: Mumia, Pissasphaltos

Overzicht Cedrus libani op deze site

Alle foto's van Cedrus libani op internet

Cedrus libani bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cedrus libani in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina