Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 6, bladzijde 1161 - 1362  Zie volgende pagina »

HET SESTE DEEL

Inhoudende de beschrijvinghe van de Heesteren ende Boomen,
begrijpende het 26. 27. 28. 29. ende 30. Boecken deses Cruydt-Boecks

Ses-en-twintighste Boeck 1161

Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren

Voor-reden
 

Seven-en-twintighste Boeck 1192

Van de Heesteren sonder doornen

Voor-reden
 

Acht-en-twintighste Boeck 1235

Van de Boomen die vruchten draghen

Voor-reden
 

Neghen-en-twintighste Boeck 1290

Van de Wilde Boomen

Voor-reden
 

Dertighste Boeck 1327

Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas

Voor-reden
 

^Naar het begin van deze pagina