Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden  Planten Alfabetisch

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel Indiaensche oft Uutlandtsche cruyden  Zie volgende pagina »

3 Drake-boom, ende sijn Gomme, Drakenbloet ghenoemt 

1  

Dracaena draco - drakenboom (drakenbloedboom) (hars) drakenbloed

  • 1644 Vlaams: Drakenboom (hars) Drakenbloet
  • 1616 Latijn: Draco arbor (hars) Sanguis draconis (in pane)

Overzicht Dracaena draco op deze site

Alle foto's van Dracaena draco op internet

Dracaena draco bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dracaena draco in Plantago PlantIndex

 

^Naar het begin van deze pagina