Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden  Planten Alfabetisch

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel Indiaensche oft Uutlandtsche cruyden  Zie volgende pagina »

7 Bdellium, Gummi Anime, ende Copal 

1  

Commiphora roxburghii, Commiphora schimperi - (gomhars) wierook: bdellium

 • 1644 Vlaams: (gomhars) Bdellium (lett. 'stinckende')
 • 1616 Latijn: (gomhars) Bdellium, Bdellium Saracenicum
 • 1554/1557: Bdellium

Overzicht Commiphora roxburghiiop deze site

Alle foto's van Commiphora roxburghiiop internet

Commiphora roxburghiibij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Commiphora Plantago PlantIndex

2  

 

 • (?)
 • 1644 Vlaams: (gomhars) Gummi Anime
 • 1616 Latijn: (gomhars) Cancanum, Myrrha Aminnea Dioscoridis
3  

Hymenaea courbaril e.a.

 • 1644 Vlaams: (gomhars) Anime van West-Indien
 • 1616 Latijn: (gomhars) Anime album, Anime Americum

Overzicht Hymenaea courbaril op deze site

Alle foto's van Hymenaea courbaril op internet

Hymenaea courbaril bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hymenaea courbaril in Plantago PlantIndex

4  

Agathis dammara - (hars, half gefossiliseerd) kopal

 • 1644 Vlaams: (hars, half gefossiliseerd) Copal
 • 1616 Latijn: (hars, half gefossiliseerd) Xoloch copalli, Copal cahuitl

Overzicht Agathis dammara op deze site

Alle foto's van Agathis dammara op internet

Agathis dammara bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Agathis dammara in Plantago PlantIndex

5  

Bursera spp. e.a. - (hars, half gefossiliseerd) kopal

 • 1644 Vlaams: (hars, half gefossiliseerd) Copal
 • 1616 Latijn: (hars, half gefossiliseerd) Copal cahuitl, Xoloch copalli

Overzicht Bursera op deze site

Alle foto's van Bursera op internet

Bursera bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Bursera in Plantago PlantIndex

 

^Naar het begin van deze pagina