Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden  Planten Alfabetisch

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel Indiaensche oft Uutlandtsche cruyden  Zie volgende pagina »

8 Styrax-boom, Styrax calamita, Styrax liquida, ende Styrax rubra

1  

Liquidambar orientalis (vgl. Styrax officinalis) (ook Storax calamitos) - amberboom, Oosterse (hars) storaxhars (vgl. storaxboom)

  • 1644 Vlaams: Styraxboom (hars): Storax oft Styrax (o.a. Jodenwieroock)
  • 1616 Latijn: (drie soorten hars) Styrax calamita, Styrax liquida, Styrax rubra oft Thus Iudaeorum
  • 1554/1557: Storax calamita, Storax liquida, Storax rubra, Styrax calamita, Styrax liquida, Styrax rubra, Thus Iudeorum, Thymiama

Overzicht Liquidambar orientalis op deze site

Alle foto's van Liquidambar orientalis op internet

Liquidambar orientalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Liquidambar orientalis in Plantago PlantIndex

2  

Styrax officinalis (vgl. Liquidambar orientalis) (ook Storax calamitos) - storaxboom (hars) storaxhars (vgl. amberboom, Oosterse)

  • 1644 Vlaams: Styraxboom (hars) Storax oft Styrax (o.a. Jodenwieroock)
  • 1616 Latijn: (drie soorten hars) Styrax calamita, Styrax liquida, Styrax rubra oft Thus Iudaeorum
  • 1554/1557: Storax calamita, Storax liquida, Storax rubra, Styrax calamita, Styrax liquida, Styrax rubra, Thus Iudeorum, Thymiama

Overzicht Styrax officinalis op deze site

Alle foto's van Styrax officinalis op internet

Styrax officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Styrax officinalis in Plantago PlantIndex

 

^Naar het begin van deze pagina