Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden  Planten Alfabetisch

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel Indiaensche oft Uutlandtsche cruyden   Zie volgende pagina »

12 Tacamahaca, Caraña ende Ambia

1  

Elaphrium tecomaca, Elaphrium tomentosum

  • 1644 Vlaams: (hars) Tacamahaca 

Overzicht Elaphrium op deze site

Alle foto's van Elaphrium op internet

Elaphrium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

2  

Protium carana

  • 1644 Vlaams: (hars) Caraña
  • 1616 Latijn: (hars) Caraña, Caraña purior

Overzicht Protium carana op deze site

Alle foto's van Protium carana op internet

Protium carana bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

3  

 

  • 1644 Vlaams: (honingachtig vocht) Ambia

 

^Naar het begin van deze pagina