Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden  Planten Alfabetisch

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel Indiaensche oft Uutlandtsche cruyden   Zie volgende pagina »

17 Suycker, Tabaxir, Olijf-Honigh, Ghemeynen Honigh, Indiaenschen Honigh, Indiaensch Wachs, ende eenighe gemenghde Wijnen, ende suete oft suere Drancken

1  
(cultigens) Saccharum officinarum, Saccharum sinense (ontstaan uit Saccharum robustum en Saccharum spontaneum) - suikerriet

Saccharum robustum

 • 1644 Vlaams:
  • 1) Arundo saccharina Indica, Cannamele
  • 2) (gekristalliseerd kooksel) Saccharum, Saccharum tabarzeth, Succharum
  • 2c) (Saccharum) Lentile
  • 2e) Saccharum sancti Audomari
  • 3) Saccharum penidii, Penidium   
 • 1616 Latijn: Arundo saccharata, Canne de sucre, Suycker riet
  • 1) (kooksel uit de fijngemalen stengels) melasse
  • 2) (na indamping) (riet)suiker

Overzicht Saccharum robustum op deze site

Alle foto's van Saccharum robustum op internet

Saccharum robustum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Saccharum in Plantago PlantIndex

Saccharum spontaneum) - suikerriet

 

Riet (Suycker-)

 • 1) (kooksel) Syroop
 • 2) (gekristalliseerd kooksel) Suycker
  (Grof oft Fijn ende Wit)
 • 2a) Suycker van Valencen, 2b) Maderesuycker, 2c) Lentile-suycker, 2d) Canariesuycker, 2e) (rode suiker) Suycker van Sint Omer
  oft Roodt Suycker, 2f) (rode suiker) Thomassuycker
 • 3) Penijsuycker, Suycker Penij
 • 4) Candijsuycker
 • 5) Blauw Suycker

Overzicht Saccharum spontaneum op deze site

Alle foto's van Saccharum spontaneum op internet

Saccharum spontaneum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Saccharum in Plantago PlantIndex

2  

Bambusa arundinacea e.a. - (gestold sap dat ontstaat aan de binnenzijde van de stengels van sommige bamboesoorten)

 • 1644 Vlaams: Suycker van Mambu
 • 1616 Latijn: Sacar Mambu, Tabaxir (lett. "melkachtigh sap")

Overzicht Bambusa arundinacea op deze site

Alle foto's van Bambusa arundinacea op internet

Bambusa arundinacea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Bambusa arundinacea in Plantago PlantIndex

3  
 
 • 1644 Vlaams: Saccharum Alhasur
 • 1616 Latijn: Alhasos, Saccharum Alhasur, Tegalia, Tigala
4  

- honing

 • 1644 Vlaams: Honich, Honigh (wordt van Bien ghemaeckt ende uyt de bloemen ende welrieckende cruyden ghehaelt)
 • 1616 Latijn: Mel
5  

- (door gisting bereid uit honing en water) mede

 • 1644 Vlaams: Honighwijn
 • 1616 Latijn: Mulsum, Vinum melitites
6  

- (honing en wijn)

 • 1644 Vlaams: Honighwater, Meede
 • 1616 Latijn: Aqua mulsa, Hydromeli
7  

- (gelijke delen honing, zeewater en regenwater)

 • 1644 Vlaams: Honigh (Zee-)
 • 1616 Latijn: Thalassomeli
8  

- (door gisting bereid uit honing en kwee)

 • 1644 1644 Vlaams: Melomeli
 • 1616 Latijn: Cydonomel, Melomeli
9  

- (bereid uit honing, azijn, zeezout en water)

 • 1644 Vlaams: Azijn (Honigh-)
 • 1616 Latijn: Acetum mulsum, Oxymeli
10  
 
 • 1644 Vlaams: Azijn (Wijn-), Edick
11  
 
 • 1644 Vlaams: Azijn van koren ghebrouwen, Azijn (Bier-)
12  
 
 • 1644 Vlaams: Azijn van cruyden ghebrouwen
13  

Vitis vinifera - (azijn en water)

 • 1644 Vlaams: Oxycraton der Grieken
 • 1616 Latijn: Oxycraton, Posca, Pusca
14  

Vitis vinifera (wijn), met 1) Rosa 2) en 3) - kruidenwijn, vele soorten

1) met roos 2) en 3) met

 • 1644 Vlaams:
  • Wijn van cruyden (1386-1387)
  • 1) Rhodites (Roosen)
  • 2) Myrtites (Myrtusbezien)
  • 3) Myrsinites (Myrtustacken met bezien)
  • 4) Oenos Schininos oft Vinum Lentiscinum (Lentisckbezien)
  • 5) Tereminthinos oenos oft Vinum Terebinthinum (Terebinthbezien)
  • 6) Phoenicites oft Vinum Palmeum (Dadelen)
  • 7) Catorchites, Sycites oft Vinum ex Caricis (drooghe Vijghen)
  • 8) Squillewijn oft Vinum Scilliticum (Zee-Aiuyn)  
 • 1554/1557:
  • 9) Zee-wijnen (zeewater met wijn)
  • 10) Melites oft Vinum Cydonites (Queen)
  • 11)Hydromelum Dioscoridis (Honigh-wijn, Queen)
  • 12) Aplites (Peeren)
  • 13) Mispelwijn
  • 14) Wijn van Caroben
  • 15) Wijn van Sorben
  • 16) Vinum Oenanthinum ('t bloeysel van Wilden Wijngaert)
  • 17) Oenos Sycomorites (Sycomoren)
  • 18) Vinum resinatum, Oenos Rhetinites (Herst)
  • 19) Strobilites (Pijn-appelen)
  • 20) Arceuthodites (Genever-bezien)
  • 21) Cypres-wijn (Cypres-noten)
  • 22) Laurier-wijn (Vokelaer)
  • 23) Denne-wijn (met Herst van Dennen)
  • 24) Teir-wijn (met Peck oft Teir)
  • 25) Vinum Cedrinum (Gomme oft Herst van de Ceder)
  • 26) Cedrites (vruchten van de Ceder)
  • 27) Absinthites (Alssem)
  • 28) Hysopites (Hysop)
  • 29) Chamaedryites (Chamandree)
  • 30) Stoechadites (Stichas)
  • 31) Chamelaeites (Chamelea)
  • 32) Thymelaeites (Thymelea)
  • 33) Chamaepityites (Veldt-Cypres)
  • 34) Mandragorites (Mandragora)
  • 35) Elleborites (Swarte Nies-wortel)
  • 36) Scammonites (Scammonee)
  • 37) Cestrites (Betonie)
  • 38) Tragoriganites (Bock-Orega)
  • 39) Bunites (Steck-Rapen)
  • 40) Dictamnites ( (Dictamnus)
  • 41) Prasites (Andoren)
  • 42) Thymites (Thymus)
  • 43) Thymbrites (Keul)
  • 44) Calaminthites (Calaminthe)
  • 45) Glechonites (Poleye)
  • 46) Origanites (Orega)
  • 47) Abrotonites (Averoone)
  • 48) Conyzites (Conyza)
  • 49) Aromatites (verscheyden welrieckende cruyden)
  • 50) Nectarites (Alantwortel)
  • 51) Wijn van Syriaenschen Nardus
  • 52) Asarites (Hasel-wortel)
  • 53) Wijn van de wortel van wilde Nardus
  • 54) Daucites (Daucus-wortel)
  • 55) Elelisphacites (Savie)
  • 56) Panacites (Panax)
  • 57) Acorites (Acorus-wortel)
  • 58) Selinites (Jouffrouw-merck)
  • 59) Anethinos (Dille)
  • 60) Marathrites (Venckel)
  • 61) Wijn van Peterselie
  • 62) Phthorios (vruchtafdrijvend)
  • 63) Alosanthinos (bloeme van Sout)
15  

Cierbet, Scherbet der Turcken

 
16  

Chouset der Turcken, Posset

 • 1616 Latijn: Bosca, Busca
17  

Wachs (Ghemeyne)

 
18  

Wachs van West-Indien (Swarte)

 
19  

Propolis

 

 

^Naar het begin van deze pagina