Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden  Planten Alfabetisch

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel Indiaensche oft Uutlandtsche cruyden   Zie volgende pagina »

19 Ben, Olie van Ben, Groot Ben, ende Indiaensche Haselnoten

1  

Syringa vulgaris - gewone sering

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Ben
  • 1616 Latijn: 1389
  • 1554/1557: Ban, Ben, Glans unguentaria, Granum Ben, Habel, Myrobalanum (Plinius)

Overzicht Syringa vulgaris op deze site

Alle foto's van Syringa vulgaris op internet

Syringa vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Syringa vulgaris in Plantago PlantIndex

 

^Naar het begin van deze pagina