Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden  Planten Alfabetisch

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel Indiaensche oft Uutlandtsche cruyden   Zie volgende pagina »

22 Myrobalanen ende Hovos

1  

Terminalia horrida - myrobalaan

 • 1644 Vlaams: Myrobalanen (Swerte)
 •  1616 Latijn: 1396
 • 1554/1557: Dilegi, Halilig, Indi, Myrobalana Damasonia, Myrobalana Inda, Myrobalana nigra, Myrabolani, Myrabolans, Myrabulani, Myrobalana, Myrobalani

Overzicht Terminalia horrida op deze site

Alle foto's van Terminalia horrida op internet

Terminalia horrida bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Terminalia in Plantago PlantIndex

2  

Terminalia chebula - myrobalaan

 • 1644 Vlaams: Myrobalanen (Cepula)
 • 1616 Latijn: 1396
 • 1554/1557: Dilegi, Halilig, Kebuli, Myrobalana Cebulea, Myrobalana Cepula, Myrabolani, Myrabolans, Myrabulani, Myrobalana, Myrobalani

Overzicht Terminalia chebula op deze site

Alle foto's van Terminalia chebula op internet

Terminalia chebula bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Terminalia chebula in Plantago PlantIndex

3  

Terminalia bellirica - myrobalaan

 • 1644 Vlaams: Myrobalanen (Bellirici)
 • 1616 Latijn: 1396
 • 1554/1557: Belitrici, Bellegi, Bellileg, Bellirici, Dilegi, Halilig, Myrabolani, Myrabolans, Myrabulani, Myrobalana, Myrobalani, Myrobalana Bele(e)tzica

Overzicht Terminalia bellirica op deze site

Alle foto's van Terminalia bellirica op internet

Terminalia bellirica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Terminalia in Plantago PlantIndex

4  

Terminalia citrina - myrobalaan

 • 1644 Vlaams: Myrobalanen (Geele)
 • 1616 Latijn: 1396
 • 1554/1557: Dilegi, Halilig, Myrobalana flava, Myrobalana lutea, Myrabolani, Myrabolans, Myrabulani, Myrobalana, Myrobalani, Myrabolani citrini

Overzicht Terminalia citrina op deze site

Alle foto's van Terminalia citrina op internet

Terminalia citrina bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Terminalia in Plantago PlantIndex

5  

Phyllanthus emblica (en P. acidus) - amalaki ("Indische kruisbes")

 • 1644 Vlaams: Myrobalanen
 • 1616 Latijn: 1396
 • 1554/1557: Ambegi, Amleg, Dilegi, Embleg, Emblici, Halilig, Myrabolani, Myrabolans, Myrabulani, Myrobalana, Myrobalana Emblica, Myrobalana Empelitica, Myrobalani

Overzicht Phyllanthus emblica en acidus op deze site

Alle foto's van Phyllanthus emblica en acidus op internet

Phyllanthus emblica en acidus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Phyllanthus in Plantago PlantIndex

 

^Naar het begin van deze pagina