Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden  Planten Alfabetisch

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

« Cruydt-Boeck 1644 Deel Indiaensche oft Uutlandtsche cruyden   Zie volgende pagina »

33 Cardamomum, Melegueta oft Paradijs-koren, ende andere vruchten voor Cardamomum ghehouden

1  

Elettaria cardamomum var. major - Kardemom (variëteit met lange vruchten)

  • 1644 Vlaams: Cardamomum (Groot)
  • 1554/1557: Cardamome vulgaire (grand), Cardamomum maius Officinarum, Chachule, Sacolla

Overzicht Elettaria cardamomum var. major op deze site

Alle foto's van Elettaria cardamomum var. major op internet

Elettaria cardamomum var. major bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Elettaria cardamomum var. major in Plantago PlantIndex

2  

Aframomum melegueta - paradijskorrel

  • 1644 Vlaams: Greyn, Melegette, Paradijskoren
  • 1554/1557: Graine de Paradis

Overzicht Aframomum melegueta op deze site

Alle foto's van Aframomum melegueta op internet

Aframomum melegueta bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Aframomum melegueta in Plantago PlantIndex

3  

Elettaria cardamomum - Kardemom (variëteit met kleine vruchtjes)

  • 1644 Vlaams: Cardamomum (Kleyn)
  • 1554/1557: Cardameni, Cardamome vulgaire (petit), Cardamomum, Cardamomum des Anciens, Cardamomum minus Officinarum, Cardumeni, Cordumeni, Heil, Heilbane

Overzicht Elettaria cardamomum op deze site

Alle foto's van Elettaria cardamomum op internet

Elettaria cardamomum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Elettaria cardamomum in Plantago PlantIndex

 

^Naar het begin van deze pagina