Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden  Planten Alfabetisch

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

« Cruydt-Boeck 1644 Deel Indiaensche oft Uutlandtsche cruyden   Zie volgende pagina »

37 Agallochum, Lignum Aloës, Aspalathus ende andere vremde soorten van hout

1  

Aquilaria agallocha - adelaarshout

  • 1644 Vlaams: Paradijshout554/1557: Agallochum, Agaloian, Agalugi, Algaloian, Aloesholtz, Bois d'Aloës, Hoad, Lignum Aloës, Paradiszholtz, Paradijshout

Overzicht Aquilaria agallocha op deze site

Alle foto's van Aquilaria agallocha op internet

Aquilaria agallocha bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Aquilaria agallocha in Plantago PlantIndex

2  
Convolvulus scoparius (vgl. Convolvulus floridus) - 'rozenhout' (een winde), rose wood lignum rhodii
  • 1644 Vlaams: Aspalathus
  • 1616 Latijn: 1457
  • 1554/1557: Lignum Rhodium, Oleaster de Rhodes

Overzicht Convolvulus scoparius op deze site

Alle foto's van Convolvulus scoparius op internet

Convolvulus scoparius bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Convolvulus scoparius in Plantago PlantIndex

3  

Convolvulus floridus (vgl. Convolvulus scoparius) - 'rozenhout' (een winde), rose wood, lignum rhodii

  • 1644 Vlaams: Aspalathus
  • 1616 Latijn: 1457
  • 1554/1557: Lignum Rhodium, Oleaster de Rhodes

Overzicht Convolvulus floridus op deze site

Alle foto's van Convolvulus floridus op internet

Convolvulus floridus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Convolvulus in Plantago PlantIndex

4  

Aquilaria malaccensis - adelaarshout

  • 1644 Vlaams: Paradijshout
  • 1554/1557: Agallochum, Agaloian, Agalugi, Algaloian, Aloesholtz, Bois d'Aloës, Hoad, Lignum Aloës, Paradiszholtz, Paradijshout

Overzicht Aquilaria malaccensis op deze site

Alle foto's van Aquilaria malaccensis op internet

Aquilaria malaccensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Aquilaria malaccensis in Plantago PlantIndex

 

^Naar het begin van deze pagina