Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden  Planten Alfabetisch

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

« Cruydt-Boeck 1644 Deel Indiaensche oft Uutlandtsche cruyden   Zie volgende pagina »

40 Galigaen, ende dierghelijcke wortelen, ende Curcuma

1  

Alpinia officinarum - Kleine galangawortel

  • 1644 Vlaams: Galigaen (Ghemeyn oft Kleyn)
  • 1616 Latijn: 1465
  • 1554/1557: Cyperus Babylonicus, Galanga minor, Galanga (petite), Galgenwurtz, Galien, Galigaen, Gulungem, Kulungem

Overzicht Alpinia officinarum op deze site

Alle foto's van Alpinia officinarum op internet

Alpinia officinarum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Alpinia officinarum in Plantago PlantIndex

2  

Alpinia galanga - Grote galangawortel (Laos)

  • 1644 Vlaams: Galigaen (Groot)  
  • 1616 Latijn: 1465
  • 1554/1557: Galanga maior, Galanga (grande), Galgenwurtz, Galigaen (groot), Gulungem, Kulungem

Overzicht Alpinia galanga op deze site

Alle foto's van Alpinia galanga op internet

Alpinia galanga bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Alpinia galanga in Plantago PlantIndex

3  

Cyperus longus - Galingaan (cypergras)

  • 1644 Vlaams: Galigaen (Wilden)
  • 1616 Latijn: 1466 
  • 1554/1557: Aspalathum, Cyperis, Cyperus, Cypirus, Galgan (wilden), Galigaen (wilden), Iunculus angulosus, Iunculus triangularis, Iuncus angularis, Iuncus quadratus, Iuncus triangularis, Souchet

Overzicht Cyperus longus op deze site

Alle foto's van Cyperus longus op internet

Cyperus longus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cyperus longus in Plantago PlantIndex

Bladzijde 1440 Bladzijde 1441 Bladzijde 1442 Bladzijde 1443
Zie scan Bladzijde Zie scan Bladzijde Zie scan Bladzijde Zie scan Bladzijde
       
Bladzijde 1444 Bladzijde 1445    
   
Zie scan Bladzijde Zie scan Bladzijde    
       

 

^Naar het begin van deze pagina