Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden  Planten Alfabetisch

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel Indiaensche oft Uutlandtsche cruyden   Zie volgende pagina »

47 Calmus, Calamus odoratus, met sommighe andere Indiaensche soorten van Riet, Biesen ende Gras, ende dierghelijck ghewas 

1  

Cymbopogon schoenanthus - kameelgras (een citroengras)

 • 1644 Vlaams: Biese (Welrieckende), Kemelshoy, Kemelsstroo
 • 1554/1557: Iunci flos, Iuncus angulosus, Iuncus odoratus, Schoenanthos, Squinantum

Overzicht Cymbopogon schoenanthus op deze site

Alle foto's van Cymbopogon schoenanthus op internet

Cymbopogon schoenanthus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cymbopogon in Plantago PlantIndex

2  

Bambusa sp. of Arundinaria sp. (of andere bamboesoort) - bamboe

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Riet van Indien
 • 1554/1557: Arundo Indica, Canne, Riet van Indien, Riet van Spaengien

Overzicht Bambusa op deze site

Alle foto's van Bambusa op internet

Bambusa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Bambusa in Plantago PlantIndex

3  

Miscanthus sp. (vgl. Phragmites australis) - prachtriet

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Riet (Ghevult), Riet (Pijl-)
 • 1554/1557: Nastos, Roseau dont on faisait fleches et dards

Overzicht Miscanthus op deze site

Alle foto's van Miscanthus op internet

Miscanthus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Miscanthus in Plantago PlantIndex

4  

Arundinaria sp. (vgl. Bambusa sp.) - bamboe

Overzicht Arundinaria op deze site

Alle foto's van Arundinaria op internet

Arundinaria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Arundinaria in Plantago PlantIndex

5  

Myosotis laxa subsp. cespitosa - Zompvergeet-me-nietje

 • (?)
 • 1554/1557: Aureille de souris vulgaire, Auricula muris quibusdam

Overzicht Myosotis laxa subsp. cespitosa op deze site

Alle foto's van Myosotis laxa subsp. cespitosa op internet

Myosotis laxa subsp. cespitosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Myosotis laxa subsp. cespitosa in Plantago PlantIndex

6  

Myriophyllum spicatum - Aarvederkruid

 • 1554/1557: Filieren (water-), Gyroflée d'eauë, Millefolium

Overzicht Myriophyllum spicatum op deze site

Alle foto's van Myriophyllum spicatum op internet

Myriophyllum spicatum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Myriophyllum spicatum in Plantago PlantIndex

7  

Myosotis arvensis - Akkervergeet-me-nietje
zie ook editie 1554

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1554/1557: Aureille de souris, Auricula muris, Meuszorlin, Muysooren, Myosota, Oreille de souris

Overzicht Myosotis arvensis op deze site

Alle foto's van Myosotis arvensis op internet

Myosotis arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Myosotis arvensis in Plantago PlantIndex

8  

Cyperus papyrus - papyrusriet

 • 1644 Vlaams: Riet (Papier-)
 • 1554/1557: Biblus, Mattenlisch, Papyri species, Papyrus, Roseau à faire nattes

Overzicht Cyperus papyrus op deze site

Alle foto's van Cyperus papyrus op internet

Cyperus papyrus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cyperus papyrus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina