Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden  Planten Alfabetisch

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel Indiaensche oft Uytlandtsche cruyden,
bladzijde 1363 - 1492  Zie volgende pagina »

BESCHRIJVINGHE VAN DE
Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden;

Ende andere soo wel Inlandtsche ende Ghemeyne, als Vremde ende
min bekende Droghen, die van Dodonaeus niet vermaent
oft niet beschreven en zijn gheweest;
Uut verscheyden nieuwe Cruydt-Beschrijvers ghehaelt, ende in 't kort begrepen.
Voor-reden 
Capitelen 1-10  
 
Capitelen 11-20  
 
Capitelen 21-30  
 
Capitelen 31-40  
 
Capitelen 41-52  
 

^Naar het begin van deze pagina