ontent-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> Plantaardigheden.nl - Leesmaar.nl Voorwerk Cruydt-Boeck 1644
Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Kracht, Werckinghe ende Nuttigheydt oft Schadelijckheydt der Cruyden

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Cruydt-Boeck bladzijden [i - xxxvi ongenummerd]  Zie volgende pagina »

Voorwerk

Franse titel [i]
Titelpagina [iii]
Opdracht van Balthasar Moretus, drukker, aan het stadsbestuur van Antwerpen [v]
Inhoudt deses boecks [viii]
(beknopt overzicht van de inhoud)
Tot den goedt-gunstighen Leser [ix]

Ghebruyck der Cruyden [xiii]
(alfabetisch register op de toepassingen der kruiden)

  • Let op: Deze informatie is uitsluitend bedoeld om weer te geven hoe men in het jaar 1644 dacht
    • De tekst is voor deze tijd onnodig, onterecht, risicovol en zelfs gevaarlijk
    • De inhoud kan nogal gruwelijk overkomen
    • Doe dit absoluut niet na. Raadpleeg bij ziekte altijd een arts

^Naar het begin van deze pagina