Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Kracht, Werckinghe ende Nuttigheydt oft Schadelijckheydt der Cruyden

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 bladzijde iii ongenummerd met transcriptie  Zie volgende pagina »

Titelpagina

Zie scan Cruydt-Boeck 1644 Bladzijde [iii]

CRUYDT-BOECK
REMBERTI DODONAEI,

volghens sijne laetste verbeteringhe: Met BIJVOEGHSELS achter elck Capitel,
uyt verscheyden Cruydt-beschrijvers:
Item, in 't laetste een Beschrijvinghe vande Indiaensche
ghewassen, meest ghetrocken uyt de schriften
van CAROLUS CLUSIUS.
Nu wederom van nieuws oversien ende verbetert.

T(e) ANTWERPEN,
Inde Plantijnsche Druckerije
van
Balthasar Moretus.
M. DC. XLIV. (1644)

LABORE ET CONSTANTIA

 

^Naar het begin van deze pagina