14-05-2023ussie, universiteit, universitair, literatuur, tijdschriften, boeken, opleiding, cursus, plantenbeschrijving, foto, plantenfoto, afbeelding, plaatje, afbeeldingen, plaatjes" />
Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 14-05-2023

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554

Naar namen beginnend met de letter:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z

Klik door naar het betreffende hoofdstuk.

Dit register is geheel nieuw samengesteld. Het is uitgebreider en iets anders van opzet dan het 'Register vanden Brabantschen ende Nederlandschen naemen ende toenamen van allen cruyden ende ghewassen die in desen Cruydeboeck bescreven ende ghefigureert staen', zoals dit in het originele boek is te vinden. Het oorspronkelijke register is te raadplegen op de scans van het Cruijdeboeck op Leesmaar.nl.

Anders dan in het origineel zijn alle namen van de kruiden aan elkaar geschreven: Druyven cruyt werd Druyvencruyt, Wolle cruyt werd Wollecruyt, enzovoort.

De paginaverwijzingen in dit register zijn in Arabische cijfers (in het origineel zijn de bladzijden romeins genummerd).

In dit register zijn de hoofdnamen en alle synoniemen opgenomen. Bij een synoniem wordt tevens de hoofdnaam tussen haakjes vermeld, bijvoorbeeld: Abeelboom (= Witte populier) 799-800 betekent dat op de bladzijden 799-800 de Witte populier wordt beschreven en dat Abeelboom een synoniem voor Witte populier is. Het synoniem wordt op een van de vermelde bladzijden genoemd.

Bij gelijkluidende namen of wanneer er om een andere reden verwarring mogelijk is, worden de (oude) Latijnse namen tussen haakjes erbij vermeld, bijvoorbeeld:

Rootmelizoencruyt (Centuncularis, Centunculum = Rhuercruyt) 108-110
Rootmelizoencruyt (Thalictrum = Feycruyt) 143-144

De kruiden zijn zowel op hoofdwoord als op bijvoeglijk naamwoord te vinden, dus men vindt zowel Camille, blauwe als Blauwe camille en dergelijke.

Tekst tussen vierkante haken geeft redactioneel commentaar, bijvoorbeeld:

Affodille, Affodillen (Asphodelus) [= Affodille manneken!] 249-250
Affodille manneken (Asphodelus mas) [= Affodille!] 695-697

Dit wil zeggen dat de beide trefwoorden in feite naar dezelfde plant verwijzen (waarbij in dit geval ook dezelfde houtsnede is afgedrukt!).

Staat achter een trefwoord de verwijzing zie, dan staat de naam waarnaar verwezen wordt vlak boven of onder het trefwoord, bijvoorbeeld:

Andoren manneken zie Andoren, witte
Andoren wijfken zie Andoren, swerte
Andoren, rieckende 87, 89-90
Andoren, stinckende zie Andoren, swerte
Andoren, swerte 87-90
Andoren, water 87, 89-90
Andoren, witte 87-90

Het gaat in deze gevallen om synoniemen waarbij naar de hoofdnaam wordt verwezen.

Naar namen beginnend met de letter:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z

^Naar het begin van deze pagina