Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Nieuw register op de oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck 1554

Naar namen beginnend met de letter:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z

R

Radijs, tamme 637-640
Radijs, water 638-640
Radijs, wilde of wildt 637-640
Raepkoole 590-592
Ragwortel, Rhagwortel manneken 256, 258-259
Ragwortel, Rhagwortel wijfken 256, 258-259
Rakette, Roomsche 663-664
Rakette, tamme 663-664
Rakette, wilde 663-664
Rapen (Rapa) 633-634
Rapen, Parijsche zie Rapen, steck
Rapen, steck (Napus) 634-635
Rapen, wilde (Rapa sylvestris) 635-636
Raphanus (= Wilde radijs) 637-640
Raponcelen, cleyne of ghemeyne 635-636
Raponcelen, groote 635-636
Ratelen, roode 549-550
Ratelen, witte 549-550
Ravenvoet (= Crayenvoet) 113-114
Reijnvaer, Reynvaer 21, 22
Reynette 50-51
Rha, Rhabarbare (Rha, Rheum) 363-364
Rhabarbare, valsche (Piganum) 48-51 (49-51)
Rhamnus 752
Rheynbloemen, Rhynbloemen 108-110
Rhuercruyt 108-110
Rhynbloemen, Rheynbloemen 108-110
Riddersporen, tamme 202-203
Riddersporen, wilde 202-203
Rietgras 548
Rijnschen herst (= moruwe Herst) 814
Rijnwilghe, Rijnwilghen 746-747
Robrechtscruyt 54-56
Rogghe, winter 501-503
Rogghe, zoomer 501-503
Roghblumen (= Ghemeyne corenbloemen) 197-198
Roode aelbesien 738-739
Roode beete (= Ghemeyne en Roomsche roode beete) 586-588
Roode camille 223-225
Roode crakebesien 726-728
Roode criecken 777-779
Roode denneboom 812-814
Roode everwortel 565-566
Roode huel (= Clapperroosen) 465-467
Roode Huel (= Tamme huel) 464
Roode jenettekens 195-196
Roode koole 590-592
Roode lelien 239-241
Roode munte (= Rode watermunte) 278, 280-282
Roode ratelen 549-550
Roode roosen 706-708
Roode steenbreec(k) 44-48 (44-49)
Roode watermunte 278 en 280-282
Roode wechbree (= Groote wechbree) 110-113
Roode wederick 85-87
Roode wilghen (= Groote Wilghen) 793-794
Roomsche alsene 5-8
Roomsche boonkens 515-516
Roomsche camille (= Geele en Witte Roomsche camille) 223-225
Roomsche distel 560-561
Roomsche erwten (= Groote erwten) 516-517
Roomsche mellilote 539-541
Roomsche munte (= Balsemmunte) 278-282
Roomsche netelen 157-159
Roomsche porceleyne (= Tamme porceleyne) 612-615
Roomsche quendel 264-265
Roomsche rakette 663-664
Roomsche roode beete 586-588
Roomsche terwe 498-499
Rooseboom (= Oleander) 462-463
Rooselaer (= Witte roosen) 705, 707-708
Rooselaer, wilde (= Wilde roosen) 706-708
Roosen (Rosa) 705-708
Roosen, clapper (Papaver) 465-467
Roosen, honts (Condrilla = Papecruyt) 605-606
Roosen, Provinsche (Rosae Prenestinae) 706-708
Roosen, roode (Rosa purpurea, Rosa rubra) 706-708
Roosen, tamme (incarnaet, welrieckend) zie Roosen, Provinsche
Roosen, tamme (root, welrieckend) zie Roosen, roode
Roosen, tamme (wit en cleyn, welrieckend) (Rosa autumnalis) 706-708
Roosen, tamme (wit, welrieckend) zie Roosen, witte
Roosen, wilde (root, welrieckend) 706-708
Roosen, wilde (Rosa canina) 706-708
Roosen, wilde (wit, gheenen sonderlinghen rueck) 706-708
Roosen, winter (Malva = Tamme maluwe) 618-620
Roosen, witte (Rosa alba, Rosa Damascena) 705, 707-708
Roosewortel 377-378
Rooskens (Brassica) 590-592
Root vijfvinghercruyt 100-101
Rootmelizoencruyt (Centuncularis, Centunculum = Rhuercruyt) 108-110
Rootmelizoencruyt (Thalictrum = Feycruyt) 143-144
Roselaer, wilde (= Wilde roosen) 706-708
Rosijnen (ghedroochde wijndruyven) 699
Rosmarijn 290-291
Rospruymen 776
Rosvenckel (= Wilde venckel) 296-297
Rotte, tamme 573-574
Rotte, wilde 573-574
Rundsooghe 230-231
Ruyte, steen (Ruta marina) 445-447
Ruyte, tam(me) (Ruta hortensis) 128-131
Ruyte, wilde (Ruta sylvestris) 128-131
Ruyterscruyt (Stratiotes) 176-177
Ruyterscruyt, water (Stratiotes Potamios = Crabbenclauw) 176-177

Naar namen beginnend met de letter:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z

^Naar het begin van deze pagina