Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 3, blz. 73-118 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Eerste deel / Derde Boeck Van de Ghewassen, die onder geen seker Gheslacht begrepen en kosten worden: veel van de welcke seer nut zijn om allerley ghebreken te ghenesen; in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend

Pagina
(1644)

Geen ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616)
(Latijn)

Naam (1554/1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

73

Bladzijde 73

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Filipendula vulgaris

knolspirea

Filipendula, Steenbreke (Roode)

Filipendula [56]

Filipende, Filipendula, Filipendule, Garben (wilde), Philipendula, Rotsteinbrech, Saxifraga rubea, Steenbreeck (roode)

74

Bladzijde 74

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pedicularis tuberosa kartelblad, berg- Filipendula (Bergh-) Filipendula montana [56]  
75

Bladzijde 75

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Filipendula ulmaria

moerasspirea

Reynette

Regina prati [57]

Barba capri, Barbe de chevre, Gheytenbaert (grooten), Regina prati, Reynette

76

Bladzijde 76

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Thalictrum minus ruit, kleine Thalictrum (Vijfde oft Kleyn) Thalictrum minus [58]  
76  

Thalictrum flavum

ruit, poel-

Thalictrum (Eerste oft Groot)

Thalictrum magnum [58]

Barbe de chevre (petite), Pigamum, Rhabarbare (valsche), Rheubarbe bastard, Thalietrum

76

*

niet herkend   Thalictrum (Tweede) Thalictrum alterum [58]  
76

*

niet herkend   Thalictrum (Derde)

Thalictrum tertium [58]

 
76

*

niet herkend   Thalictrum (Vierde) Thalictrum quartum [58]  
77

Bladzijde 77

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Fumaria officinalis

duivekervel, gewone

Duyvenkervel, Grijsecom Fumaria [59]

Capnium, Duyvekervel, Eerdtroock, Erdtrauch, Fumaria, Fumeterre, Fumus terrae, Grysecom, Hazenkorbel, Taubencropff

79

Bladzijde 79

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ceratocapnos claviculata

helmbloem, rankende

Grijsecom (Tweede),  Hinnevoeten, Splith

Fumaria altera [60]

Capnos Phragmites, Capnos Plinii, Eerdtroock (cleyn), Pes gallinaceus, Pied de geline

80

Bladzijde 80

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Erodium moschatum

reigersbek, muskus-

Oyevaersbeck met knobbelachtighe wortel

Geranium tuberosum [61]

Acus moschata, Acus pastoris, Bec de cigogne, Bec de grue, Cranenbeck, Geranium, Geranium primum, Gruina, Gruinalis, Oyevaertsbeck, Rostrum ciconiae, Storckenschnabel

81

Bladzijde 81

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Geranium columbinum

ooievaarsbek, fijne

Duyvenvoet Pes columbinus [61]

Bec de cigogne, Bec de grue, Duyvenvoet, Geranium, Geranium alterum, Geranium columbinum, Gruina, Gruinalis, Pes columbae, Pied de pigeon, Taubenfusz

82

Bladzijde 82

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Geranium robertianum

Robertskruid

Robrechtscruydt Geranium robertianum [62]

Bec de cigogne, Bec de grue, Geranium, Geranium Robertianum, Gruina, Gruinalis, Herba Roberti, Herbe Robert, Robrechtscruyt, Rosbertiana, Ruberta, Rubrechtzkraut, Schartenkraut, Scholwurtz (clein), Sideritis heraclea, Sideritis tertia

83

Bladzijde 83

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Oyevaersbeck (Kruypende oft Ligghende) Geranium supinum [63]  
84

Bladzijde 84

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Geranium pratense

ooievaarsbek, beemd-

Booterbloemen (Blauw) Geranium batrachioides primum [63]

Bec de cigogne, Bec de grue, Booterbloeme (blauw), Geranium, Geranium batrachiodes, Godtsghenade, Gottesgnad, Grace de Dieu, Gratia Dei, Gruina, Gruinalis

84   niet herkend   Booterbloemen (Roode), Oyevaersbeck met bladeren van Booterbloemen Geranium batrachioides alterum [63]  
85

Bladzijde 85

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Erodium cicutarium

reigersbek s.l., gewone

Kraenhals

Geranium septimum sive Geranium gruinum [64]

Bec de cigogne, Bec de grue, Craenhals, Geranium, Geranium gruinale, Gruina, Gruinalis, Kranichhals

85  

Geranium sanguineum (?)

ooievaarsbek, bloed-

Bloedtcruydt, Bloedtwortel, Oyevaersbeck (Bergh-) Geraniun montanum [64]

Bec de cigogne, Bec de grue, Bloetwortele, Blutwurtz, Geranium, Geranium hematodes, Gruina, Gruinalis, Racine sanguine

86

Bladzijde 86

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Otanthus maritimus   Gnaphalion (Zee-) Gnaphalium marinum [65]  
87

Bladzijde 87

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Gossypium herbaceum

katoen, Oosters

Kottoen, Boomwolle Gossypium sive Xylon [66]

Baumwol, Bombasum, Bombax, Coton, Cottoen, Cotton, Cotum, Gossipium, Plante cotoniere, Xylon, xylum

89

Bladzijde 89

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Filago minima

viltkruid, dwerg-

Ruercruydt (Kleyn) Filago tertia [67] Centuncularis, Centunculum, Filago, Gnaphalion, Herbe à cotton, Rhuercruyt, Rhurkraut, Root melizoencruyt, Tomentitia
89 *

Filago arvensis

viltkruid, akker-

Ruercruydt (Tweede Groot) Filago minor [66] Centuncularis, Centunculum, Filago, Gnaphalion, Herbe à cotton, Rhuercruyt, Rhurkraut, Root melizoencruyt, Tomentitia
89  

Filago vulgaris

viltkruid, Duits

Ruercruydt (Eerste Groot)

Filago sive Impia [66]

Centuncularis, Centunculum, Filago, Gnaphalion, Herba impia (Plinius), Herbe à cotton, Rhuercruyt, Rhurkraut, Root melizoencruyt, Tomentitia

90

Bladzijde 90

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hieracium pilosella

muizenoor

Naghelcruydt (Groot), Pilosella (Groote) Pilosella maior [67]

Meuszor, Nagelkraut, Naghelcruyt, Pilosella maior, Piloselle (grande), Piloselle (groote)

91

Bladzijde 91

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Antennaria dioica

rozenkransje

Naghelcruydt (Kleyn)

Pilosella minor [68]

Hasenpfatlin, Meuszorlin, Pilosella minor, Piloselle (petite)

91   Leontopodium alpinum edelweiss Leontopodium van Matthiolus Leontopodium Matthioli [68]  
92

Bladzijde 92

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Leontopodium (Kleyn) met bleeck-geele bloemen    
92   Leontice leontopetalum (?)   Leontopetalon Leontopetalon [69]  
93

Bladzijde 93

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Heliotropium europaeum

heliotroop, Europese

Kreeftcruydt (Groot) Heliotropium [70]

Creeftcruyt, Creeftcruyt (groot), Heliotropium magnum, Herba cancri, Tournesol (grand), Verrucaria maior

93   Heliotropium supinum heliotroop, liggende Kreeftcruydt (Kruypende Groot) Heliotropium supinum [70]  

94

Bladzijde 94

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Chrozophora tinctoria

lakmoesplant

Heliotropion (Kleyn), Tornesol

Heliotropium minus [71]

Creeftcruyt (cleyn), Heliotropium parvum, Sonnewendt, Sonnewendt (cleyne), Tournesol (petit)

95

Bladzijde 95

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Scorpiurus muricatus

rupskruid

Scorpioencruydt, Scorpioides (Eerste)

Scorpioides prius [71]

Aureille de lievre, Hasenoore, Herbe aux scorpions, Scorpioencruyt, Scorpioides, Scorpius herba

96

Bladzijde 96

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Coronilla scorpioides

kroonkruid, schorpioen- Scorpioencruydt (Tweede), Scorpioides van Matthiolus Scorpioides Matthioli [71] Hontscullekens, Herbe aux scorpions, Scorpioides Matthioli

96

 

Myosotis scorpioides

vergeet-mij-nietje, moeras-

Scorpioides (Derde)

Scorpioides tertium [72]

Aureille de souris

98

Bladzijde 98

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Equisetum arvense

heermoes

Cattensteert, Peerdtsteert (Kleyne)

Hippuris minor [73]

Cattensteert, Cauda equina, Equinalis, Equisetum, Equisetum alterum, Equisetum minus, Equitium, Katzensagel, Katzenschwantz, Katzenwedel, Peertsteert, Peertsteert (cleyn), Queuë de cheval, Queuë de cheval (petite), Salix equina, Scevola, Schaffthew, Schaffthew (kleyn) [Dod. 121-122, Clu. 77]

98  

Equisetum fluviatile

holpijp

Hippuris, Peerdtsteert (Groote)

Hippuris maior sive Equisetum maius [73]

Asprella, Cauda equina, Equinalis, Equisetum, Equisetum maius, Kannencruyt, Kannenkraut, Pferdtschwantz, Peertsteert, Peertsteert (groot), Queuë de cheval, Queuë de cheval (grande), Roszschwantz, Roszwadel, Roszwedel, Salix equina, Schaffthew, Schaffthew (grosz)

99

*

Bladzijde 99

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Anabasis, Ephedra    
100

Bladzijde 100

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ephedra distachya zeedruif Zeedruyve Uva marina [75]  
101

Bladzijde 101

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hypericum perforatum

Sint-Janskruid

Hypericon, Sint Ianscruydt Hypericon [76]

Ascyrum, Fuga daemonum, Harthaw, Hypericum, Millepertuis, Perforata, Sankt Johanskraut, Sint Janscruyt

102

Bladzijde 102

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hypericum humifusum

hersthooi, liggend

Hypericon (Kleyn), Sint Ianscruydt (Kleyn) Hypericon minus [76]

Millepertuis

103

Bladzijde 103

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Ruyte (Wilde) met gedaente van Hypericon Ruta silvestris hypericoides [77]  
104

Bladzijde 104

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hypericum tomentosum (?)   Hypericon (Ligghende oft Kruypende) Hypericum supinum [77]  
105

Bladzijde 105

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hypericum androsaemum

mansbloed

Mansbloedt Androsaemum [78]

Androsaemon

105

Bladzijde 105

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hypericum hirsutum (?)

hersthooi, ruig

Ascyron, Herts-Hoy Ascyron [78]

Coenraet, Foin dur, Harthew, Herthoy, Hypericum, Hypericum alterum, Kunratz, Waldt Hoff

107

Bladzijde 107

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Isatis tinctoria

wede

Weede (Tamme ende Wilde) Isatis sativa & Isatis silvestris [79]

Glastum, Guadum (verwijst naar de Wouw), Guesde cultivée et sauvage, Isatis sativa, Isatis sylvestris, Luteum herba (verwijst naar de Wouw), Pastel, Waydt, Weedt (tam & wildt), Weidt

109

Bladzijde 109

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Reseda luteola

wouw

Lutumcruydt, Wouwe

Lutum herba [80]

Flos tinctorius, Herba lutea, Orant, Wouwe

110

Bladzijde 110

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Kali (Witte) Kali album [81]  
110   Salsola kali loogkruid Alkali, Kali Kali [81] Alkali, Kali, Nepa, Tragus
111

Bladzijde 111

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Salicornia europaea

zeekraal, kortarige

Kali (Gheknoopte)

Salicornia [82]

Alkali, Kali, Salicornia, Salicot, Tragus

112

Bladzijde 112

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Kali (Groote) met fleck-ghewijs saedt    
112  

Lithospermum arvense

parelzaad, ruw

Peerlencruydt (Groot), Steensaet (Groot)

Lithospermum maius [83]

Gorgonion, Gremil, Gremil grand, Herbe aux perles, Lithospermum, Lithospermum maius, Meerhirsch, Milium Soler, Milium Solis, Peerlencruyt, Steensaet, Steinsamen

113

*

Bladzijde 113

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Thymelaea passerina

vogelkopje

Steensaet (Alderkleynste)

Lithospermum quartum [83]

Gremil sauvage de Hierosme Bouq (Hieronymus

113  

Lithospermum officinale

parelzaad, glad

Peerlencruydt (Kleyn), Steensaet (Kleyn)

Lithospermum minus [83]

Gorgonion, Gremil, Gremil petit, Herbe aux perles, Lithospermum, Lithospermum minus, Meerhirsch, Milium Soler, Milium Solis, Peerlencruyt, Steensaet, Steinsamen

113

*

niet herkend   Steensaet (Tweede Kleyn) Lithospermum tertium [83]  
114

Bladzijde 114

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lysimachia vulgaris

wederik, grote

Wederick

Lysimachium legitimum [84]

Chassebosse, Cornelle, Lysimachia, Lysimachie, Lysimachie jaune, Lysimachium, Lysimachium verum, Pellebosse, Salicaria, Soucy d'eauë, Wederick (geel), Weiderich (geel)

115

Bladzijde 115

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Epilobium montanum (?) basterdwederik, berg- Wederick (Groote Bastaert-) met purpure bloemen Pseudolysimachium purpureum [85]  
116

Bladzijde 116

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Chamerion angustifolium wilgenroosje Wederick (Kleyne Bastaert-) met purpure bloemen Pseudolysimachium purpureum minus [85] Filius ante patrem, Lysimachia, Lysimachie, Lysimachie rouge premiere, Lysimachium, Lysimachium purpureum primum, Salicaria, Wederick (root), Weiderich (braun), Weiderich (rot)
117

Bladzijde 117

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lysimachia thyrsiflora (?)

wederik, moeras-

Partijcke, Wederick (Andere soorte van Bastaert-) met purpure bloemen

Pseudolysimachium purpureum alterum [86]

Lysimachia, Lysimachie, Lysimachie rouge (Autre sorte de), Lysimachium, Lysimachium purpureum alterum, Partycke, Salicaria

118

Bladzijde 118

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Veronica longifolia (?)

ereprijs, lange

Lavendel (Wilde), Wederick (Bastaert-) met blauwe bloemen

Pseudolysimachium caeruleum [86]

Lysimachie bleue, Lysimachium coeruleum, Wederick (blauw)