Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 6, blz. 229-301 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Tweede deel Inhoudende de beschrijvinghe van Bloemen, Krans-cruyden, Welrieckende ende Kroonkens-draghende cruyden / Seste Boeck Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen

Pagina
(1644)

Geen
ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616
(Latijn)

Namen (1554, 1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

230

Bladzijde 230

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Viola odorata viooltje, maarts (dubbelbloemig) Violette (Dobbele) Viola flore multiplici  
230  

Viola odorata

viooltje, maarts

Violette (Blauwe oft Ghemeyne)

Viola nigra sive purpurea

Mertzenviolen, Mater violarum, Vaccinium de Virgile, Veiel (blauw), Viola, Viola nigra, Viola purpurea, Violaria, Violette de mars, Violette de quaresme, Violetten, Violier

231

Bladzijde 231

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Viola canina viooltje, honds- Violette (Wilde) sonder reuck Viola silvestris inodora  
233

Bladzijde 233

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Viola tricolor

viooltje, driekleurig

Pensee, Violette (Drij-verwighe oft Ghemeyne)

Viola tricolor

Dreyfeltigkeytblumen, Dreyvuldicheitbloem, Flamma, Freyscham, Freyschamkraut, Herba clavellata, Herba Trinitatis, Iacea, Pensée, Viola flammea

234

Bladzijde 234

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Viola arvensis viooltje, akker- Pensee (Recht opstaende) Viola assurgens tricolor  
235

Bladzijde 235

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Matthiola incana

violier (hofjesbloem)

Violieren (Groote oft Stock-)

Leucoion candidum maius

Gyroflée, Gyroflier, Leucoïon, Viola alba, Violier (grand)

235 *

Matthiola annua

 

Violieren (Kleyne oft Heete)

Leucoion candidum minus

Gyroflée, Gyroflier, Leucoïon, Viola alba, Violier (petit)

236

Bladzijde 236

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend     Leucoion multiplici flore  
236   Malcolmia maritima violier, zee- Violieren (Wilde) met smalle bladeren Leucoion silvestre angustifolium  

238

Bladzijde 238

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Erysimum cheiri

muurbloem

Violieren (Geel oft Steen-)

Leucoion luteum

Gyroflée iaulne, Keyri, Leucoïa lutea, Steenvilieren, Veiel (geel), Vilieren (geel), Viola lutea

239

Bladzijde 239

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hesperis matronalis

damastbloem

Damasbloemen, Mastbloemen Viola matronalis

Gyroflée des Dames, Joncfrouwen Vilieren, Mastbloemen, Viola hyemalis, Viola matronalis, Violette de Damas, Winterviolen

240

Bladzijde 240

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lunaria annua

judaspenning, tuin-

Paeschbloemen, Penninckbloemen (Groote)

Viola latifolia

Bolbonac, Fleur monnoyere, Paeschbloemen, Penninckbloemen, Sinapi Persicum, Thlaspi Cratevae, Viola latifolia, Viola peregrina

240 * Lunaria rediviva judaspenning, wilde Pennickbloemen (Kleyne) Viola latifolia altera  
241

Bladzijde 241

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cardamine bulbifera kers, bolletjes- Dentaria (Eerste), Violiere (Eerste Korael-) Viola dentaria prima  
241   Cardamine heptaphylla tandkruid, geveerd Dentaria (Tweede), Violiere (Tweede Korael-) Viola dentaria altera  

243

Bladzijde 243

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Campanula medium

klokje, Mariëtte-

Mariettes

Viola mariana

Mariettes, Viola Mariana, Violette de Marie

244

Bladzijde 244

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Campanula trachelium

klokje, ruig

Halscruydt (Groot)

Cervicaria maior

Campanula, Cervicaria, Gans nostre dame, Gantelée, Gantelée (grande), Halscruyt, Halscruyt (groot), Halszkraut, Trachelium, Trachelium maius, Uvularia

245 *

Bladzijde 245

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Halscruydt (Ander Groot)    

245

 

Campanula glomerata

klokje, kluwen-

Halscruydt (Kleyn)

Cervicaria minor

Campanula, Cervicaria, Gans nostre dame, Gantelée, Gantelée (petite), Halscruyt, Halscruyt (cleyn), Halszkraut, Trachelium, Trachelium minus, Uvularia

245

 

Campanula rapunculus

klokje, rapunzel-

Raponce

Rapunculum

Naveau sauvage, Navet sauvage, Raiponce, Raiponce (petite), Rapa sylvestris, Raponcelen, Raponcelen (cleyne), Raponcelen (ghemeyne), Rapontium, Rapum sylvestre minus, Rapunculum, Rapunculum parvum, Rapuntzeln (klein)

246

Bladzijde 246

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Phyteuma spicatum

rapunzel, witte

Raponce met aders-wijse bloemen, Raponcelen (Vossensteert-)

Rapunculum alopecurum

Alopecuros, Cauda vulpina, Naveau sauvage, Navet sauvage, Queuë de renard, Raiponce, Raiponce (grande), Rapa sylvestris, Raponcelen, Raponcelen (groote), Rapum sylvestre maius, Rapunculum maius, Rapuntzeln (grosz)

248

Bladzijde 248

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Campanula pyramidalis

klokje, piramide-

Belvedere met blauwe bloemen, Clockskens (Groote oft Grootste)

Campanula maior

Belle videre, Blauw Clocxkens, Campanula coerulea sativa, Herbe aux cloches cerulée cultivée

248   Campanula persicifolia klokje, pracht- Clockskens (Middelbaere) Campanula media Belle videre, Blauw Clocxkens, Campanula coerulea sativa, Herbe aux cloches cerulée cultivée
249

Bladzijde 249

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Campanula rotundifolia klokje, gras- Clockskens (Kleyne oft Wilde) Campanula silvestris minima  
250

Bladzijde 250

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Legousia speculum-veneris

spiegelklokje, groot

Clockskens (Tweede Wilde), Vrouwen-Spieghel

Campanula arvensis minima

Onobrychis, Recanement d'asne, Vrouwenspieghel

251

Bladzijde 251

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Gentiana pneumonanthe

gentiaan, klokjes-

Clockskens (Spade), Duysentschoon, Lelikens (Blaeuw) Campanula autumnalis

Blauw leliekens, Calathiana viola, Duysentschoon, Viola autumnalis, Violette d'autumne

253

Bladzijde 253

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Digitalis purpurea

vingerhoedskruid, gewoon

Vingherhoet(cruydt)

Digitalis purpurea

Campanula sylvestris, Digitale, Digitalis, Fingerhut, Fingerkraut, Lychnitis, Nola sylvestris, Thryallis, Vingerhoetcruyt, Waldtglocklin, Waldtschell

254

Bladzijde 254

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lychnis coronaria

prikneus

Christusooghen

Lychnis coronaria

Acydonium, Athanatos, Christus ooghen, Lychnis coronaria, Lychnis sativa, Margenroszlin, Marienrosen, Oeillet, Oeillets Dieu, Rosa Mariana

255

Bladzijde 255

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Silene dioica

koekoeksbloem, dag-

Christusooghen (Wilde), Jenettekens

Lychnis silvestris

Hieracopodium, Jennettekens (roode), Lampada, Lychnis sylvestris, Lychnis sylvestris purpurea, Lydweyck, Margenroszlin (wilde), Oeillets sauvages, Oeillets sauvages rouges, Saponaria, Tragonatum, Widerstosz

255  

Silene latifolia subsp. alba

koekoeksbloem, avond-

Christusooghen (Wilde), Jenettekens

Lychnis silvestris

Hieracopodium, Jennettekens (witte), Lampada, Lychnis sylvestris, Lychnis sylvestris alba, Lydweyck, Margenroszlin (wilde), Oeillets sauvages, Oeillets sauvages blancs, Saponaria, Tragonatum, Widerstosz

256

Bladzijde 256

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Jenettekens met dobbele bloemen Lychnis silvestris flore multiplici  
258

Bladzijde 258

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Silene vulgaris

silene, blaas-

Beën (Wit)

Beën album sive Polemonium

Beën album, Behen, Cent vertus, Chiliodynamis, Herba tunica, Polemonia, Polemonium

260

Bladzijde 260

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Agrostemma githago

bolderik

Koorenroosen, Neghelbloemen

Nigellastrum

Anthemon, Anthemon foliosum, Corenroosen, Githago, Groszraden, Kornrosz, Negelbloemen, Nielle vulgaire, Nigellastrum, Pseudomelanthium, Raden

261

Bladzijde 261

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Dianthus caryophyllus

anjer, tuin-

Ginoffelsbloemen (Groote), Groffelsbloemen

Caryophylleus flos maior

Barbarica, Cantabrica, Ginoffelen, Graszblumen, Gyroflée, Negelblumen, Neglein, Ocellus, Oeillet , Vetonica, Vetonica altilis l, Vetonica coronaria l, Violettes herbues

262

Bladzijde 262

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Dianthus superbus

anjer, pracht-

Ginoffelen (Kleyne), Pluymkens

Caryophylleus flos minor

Armoiries, Cantabrica, Ginoffelkens (cleyn), Glorieuse, Hochmut, Mutwille, Pluymkens, Superba, Vetonica, Vetonica altilis 3, Vetonica coronaria 3

265

Bladzijde 265

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Dianthus carthusianorum

anjer, kartuizer

Keykens (Ghemeyne), Tuylkensbloemen (Ghemeyne)

Armerius flos primus

Blutsztropffle, Cantabrica, Cuyderelles, Donderneglein, Feldtnegele, Herba tunica, Heydenblumlin, Keykens, Vetonica

266

Bladzijde 266

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Dianthus armeria (?) anjer, ruige Keykens (Tweede soorte) met breeder bladeren Armerius flos alter  
266   niet herkend   Keykens (Derde soorte) met scherpe oft spitse bladeren Armerius flos tertius  
267

Bladzijde 267

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Keykens (Vierde soorte) met taeye lijmachtighe steelen, Vlieghenet Armerius flos quartus  
267  

Lychnis flos-cuculi

koekoeksbloem, echte

Craeyenbloemkens, Keykens (Vijfde soorte van), Tuylkens (Wilde)

Armerius flos silvestris

Armoiries sauvages, Cantabrica, Coeckcoecsbloemkens, Crayebloemkens, Fleur de coquu, Gauchblum, Vetonica, Vetonica sylvestris

269

Bladzijde 269

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lychnis chalcedonica brandende liefde Bloeme van Constantinopelen Flos constantinopolitanus  
270

Bladzijde 270

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Saponaria officinalis

zeepkruid

Seepcruydt

Saponaria

Herba fullonum, Herbe à foulon, Herbe savoniere, Saponaria, Seepcruyt, Seiffenkraut, Weschkraut

272

Bladzijde 272

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cypripedium calceolus vrouwenschoentje Marienschoen, Papenschoen, Vrouwenschoen (Onser) Calceolus marianus  

273

Bladzijde 273

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Aquilegia vulgaris

akelei, wilde

Akeleyen (Ghemeyne oft Enckele)

Aquileia

Ageley, Agley, Akeley, Ancolye, Aquilegia, Aquileia

273   niet herkend   Akeleyen (Dobbel) Aquileia multiplici flore  

275

Bladzijde 275

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Antirrhinum majus

leeuwenbek, grote

Orant (Groot)

Antirrhinum

Anagallis sylvestris, Antirrhinon, Antirrhinum, Antirrhinum (grand), Calfsnuese, Orant (groot)

276

Bladzijde 276

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Misopates orontium leeuwenbek, akker- Orant (Wilt oft Kleyn), Phyteuma Antirrhinum silvestre Phyteuma Antirrhinum (petit), Orant (cleyne), Orontium
277

Bladzijde 277

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Linaria vulgaris

vlasbekje (gele leeuwenbek)

Linaria (Eerste), Vlas (Wildt) met geele bloemen

Linaria prima

Flasch (wild), Flaschkraut, Harnkraut, Krottenflasch, Lin sauvage, Linaire, Linaria, Lynkraut, Osyris, Pseudolinum, Unser Frauwen Flasch, Urinalis, Vlas (wildt)

278

Bladzijde 278

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Linaria purpurea leeuwenbek, walstro- Linaria (Tweede), Vlas (Wildt) met pupure bloemen Linaria altera purpurea  
278   Anarrhinum bellidifolium   Linaria (Derde), Vlas (Wildt) met welrieckende bloemen Linaria odorata  
278   Linaria triphylla (?)   Linaria (Vierde), Linaria van Valensen, Vlas (Wildt) Linaria valentina  
280

Bladzijde 280

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Celosia argentea (?)   Flouweelbloemen met purpure bloemen Amarantus Amaranthus, Amaranthus purpureus, Blitum, Dausentschoon, Floramor, Flos amoris, Flouweelbloemen, Passe velours, Samatblumen

281

Bladzijde 281

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Amaranthus caudatus

amarant, kattenstaart-

Floeweelbloemen met wat bleecker oft verstorven roode aderen

Amarantus maior floribus obsoleti coloris

Amaranthus, Amaranthus purpureus, Blitum, Dausentschoon, Floramor, Flos amoris, Flouweelbloemen, Passe velours, Samatblumen

283 *

Bladzijde 283

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Rosa centifolia (?)

roos, Provence- (Provence Groep)

Roose (Bruynroode) = Derde Tamme oft Hof-Roose

Rosa tertia

Anthera, Calix rosarum, Capita rosarum, Cortices rosarum, Flos rosae, Folia rosarum, Roose, Roose (Provinsche), Rosa, Rosa Milesia, Rose, Rose de Provins, Rose rouge, Ungues rosarum

283  

Rosa canina

roos, honds-

Roose (Hondts-) = Eerste soorte van wilde Roosen

Rosa canina

Anthera, Bedegar, Calix rosarum, Capita rosarum, Cortices rosarum, Flos rosae, Folia rosarum, Heckrosen, Roose, Roose (wilde), Rosa, Rosa canina, Rosa sylvestris, Rose, Rose de chien, Rose sauvage, Rosen (wilder), Ungues rosarum

283  

Rosa damascena

roos, Damascener (Damask Groep)

Roose (Witte) = Eerste Tamme oft Hof-Roose

Rosa alba

Anthera, Calix rosarum, Campana Rosa, Capita rosarum, Cortices rosarum, Flos rosae, Folia rosarum, Roose, Roose (witte), Rosa, Rosa alba, Rosa Damascena, Rose, Rose blanche, Rosen (weisz), Ungues rosarum

283 *

Rosa moschata

roos, muskus-

Roose (Muscus- oft Musket-) = Vijfde Tamme oft Hof-Roose

Rosa quinta

Anthera, Calix rosarum, Capita rosarum, Cortices rosarum, Flos rosae, Folia rosarum, Roose, Rooskens (Musket-), Rosa, Rosa autumnalis, Rosa coroneola (Plinius), Rosa sera, Rose, Rose muscadelle, Rose musquée, Ungues rosarum

283 * Rosa lutea roos, gele Roose (Geele) = Derde soorte van Wilde Roosen Rosa lutea  
283 *

Rosa majalis

roos, kaneel-

Rooskens (Caneel- oft Vroeghe) = Tweede soorte van Wilde Roosen

Rosa cinamomina

Anthera, Calix rosarum, Capita rosarum, Cortices rosarum, Flos rosae, Folia rosarum, Roose, Rooskens (Caneel-), Rosa, Rosa praenestina (Plinius), Rose, Rose sentant la Canelle, Ungues rosarum

283 *

Rosa gallica
(roze var.)

roos, Franse
(bleekrood)

Roose (Bleeckroode oft Provensche) = Tweede Tamme oft Hof-Roose

Rosa proxima

Alabandica Rosa, Anthera, Calix rosarum, Capita rosarum, Cortices rosarum, Flos rosae, Folia rosarum, Roose, Roose (Provinsche), Rosa, Rose, Rose de Province, Rosen (liebfarbige) (leibfarbige), Ungues rosarum

283 *

Rosa gallica
(rode var.)

roos, Franse
(rood)

Roose (Roode) = Vierde Tamme oft Hof-Roose

Rosa quarta

Anthera, Calix rosarum, Capita rosarum, Cortices rosarum, Flos rosae, Folia rosarum, Roose, Roose (roode), Rosa, Rosa Milesia, Rosa purpurea, Rosa rubra, Rose, Rose rouge, Rosen (roter), Trachinias (Plinius), Ungues rosarum

284

Bladzijde 284

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Rosa pimpinellifolia

roosje, duin-

Rooskens (Duyn- oft Pimpinelle) = Vierde soorte van Wilden Roosen

Rosa dunensis

Anthera, Calix rosarum, Canirubus, Capita rosarum, Cortices rosarum, Flos rosae, Folia rosarum, Roose, Rooskens (Duyn-), Rosa, Rosa spineola (Plinius), Rose, Rubus canis, Ungues rosarum

284 *

Rosa rubiginosa

egelantier

Aglantier, Eglantier = Vijfde soorte van Wilden Roosen

Rosa foliis odoratis

Anthera, Calix rosarum, Capita rosarum, Cortices rosarum, Englentier (Eglantier), Flos rosae, Folia rosarum, Lychnis (Plinius), Roose, Rosa, Rosa graeca, Rose, Ungues rosarum

291

Bladzijde 291

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cytinus hypocistis

hypocist, gele

Hypocistis

Hypocistis

Cytinus , Erythranon, Hypocistis, Hypoquistidos

291

 

Cistus albidus (?)

cistusroos (wit), zonneroosje

Cistus Wijfken (met sijne Hypocistis)

Cistus femina

Cistus, Cistus non ladanifera, Cistus non ladanifera (femelle)

291

 

Cistus incanus (?)

cistusroos (blauw, rood, paars), zonneroosje

Cistus Manneken

Cistus mas

Cistus, Cistus non ladanifera, Cistus non ladanifera (masle)

293

Bladzijde 293

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cistus ladanifer (plant die ladanum voortbrengt)

cistusroos (ladanumcistus), zonneroosje

Cistus Ledon, Ledon

Cistus ledon

Cistus ladanifera, Ladanum, Ladum, Lapdanum, Ledum

295

Bladzijde 295

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cistus helianthemum (?)   Cistus (Kleynen), Ysop Heyden) Flos solis  
297

Bladzijde 297

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Paeonia officinalis

pioen, boeren-

Pioene Wijfken (Eerste oft Enckel) Paeonia femina prior Aglaophotis, Dulcisida, Gichtwurtz, Herba casta, Idaeus dactylus, Kunigzblum, Mastbloemen, Paeonia, Paeonia foemina, Peonienblum, Peonienrosen, Pfingstrosen, Pioene wijfken, Pioene, Pioenenbloemen, Pionia, Pivoine, Pivoine femelle
297  

Paeonia mascula

pioenroos, gewone

Pioene Manneken Paeonia Aglaophotis, Dulcisida, Gichtwurtz, Herba casta, Idaeus dactylus, Kunigzblum, Mastbloemen, Paeonia, Paeonia mas, Peonienblum, Peonienrosen, Pfingstrosen, Pioene manneken, Pioene, Pioenenbloemen, Pionia, Pivoine, Pivoine masle
298

Bladzijde 298

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Paeonia officinalis 'Rubra Plena' pioen, boeren- (gevuldbloemig) Pioene Wijfken (Eerste) met dobbel bloemen Paeonia femina prior multiplici flore  
298   Paeonia officinalis   Pioene Wijfken (Tweede) Paeonia femina altera