Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 8, blz. 384-431 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Tweede deel Inhoudende de beschrijvinghe van Bloemen, Krans-cruyden, Welrieckende ende Kroonkens-draghende cruyden / Achtste Boeck Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere

Pagina
(1644)

Geen
ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616
(Latijn)

Namen (1554, 1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

384

Bladzijde 384

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Iris germanica

lis, blauwe

Lisch over Zee (Blauw oft Groot) Iris

Flambe, Gilgen (blauw), Iris, Lisch over zee, Schwertel (blauw), Schwertel (Himmel-), Violwurtz, Violwurtz (blauw)

385

Bladzijde 385

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Iris germanica var. florentina

lis, Florentijnse

Lisch (Wit) Iris altera icon

Flambe blanche, Ireos, Iris florentina, Lisch (wit), Schwertel (weisz), Violwurtz (weisz), Yreos

385   niet herkend   Lisch van Portugael Iris biflora Lusitanica  
386 *

Bladzijde 386

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Iris sibirica iris, Siberische Lisch (Wildt) met blauwe bloemen (Iris silvestris) Flambe bleue, Iris sylvestris, Lisch (blauw), Schwertel (blauw)
386   Iris pumila lis, dwerg- Lisch (Kleyn) met breede bladeren Iris minor  
391

Bladzijde 391

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Lisch (Kleyn) met smalle bladeren Iris minor sive tenuifolia  
392

Bladzijde 392

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Iris graminea (?) lis, gras- Lisch (Leegh) Chamaeiris  
393

Bladzijde 393

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Iris foetidissima

lis (iris), stinkende

Lisch (Stinckende), Wandtluyscruydt Spatula foetida

Glaieu puant, Iris sylvestris, Lisch (stinckende), Lisch (wildt), Schwertel (Welsch), Spatula foetida, Sphatula foetida, Wandtleuszkraut, Wandtluyscruyt, Xyris

395

Bladzijde 395

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Iris pseudacorus

lis, gele

Lisch (Geel oft Valsch) Pseudoiris

Acorus, Bocxboonen, Drachenwurtz, Flambe bastarde, Gladiolus luteus, Glaieu de marés, Glaieu de riviere, Iris lutea, Lisch (geel), Pseudoacorus, Schwertel (gelb)

396

Bladzijde 396

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Hermodactylus tuberosus vingerknol Lisch (Knobbelachtigh) Iris tuberosa  

397

Bladzijde 397

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Acorus calamus

kalmoes

Acorus, Lisch met welrieckende bladen

Acorus

Acoros, Acorum, Acorus, Acorus (oprechten), Acorus vray, Arundo, Arundo odorata, Calamus, Calamus aromaticus, Calamus odoratus, Calamus vray, Calmus, Canne, Galanga crassa (?), Galanga maior (?), Harundo, Riet, Rohr, Roseau, Roseau odoriferant

398

Bladzijde 398

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Centaurea cyanus

korenbloem

Korenbloemen, Rogghebloemen

Cyanus flos

Aubifoins, Baptisecula, Blaptisecula, Blaveoles, Bleüets, Bluets, Corenbloemen, Cyanus (Flos Cyanus), Kornblumen, Perceles, Roghbloemen

399

Bladzijde 399

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Centaurea montana

centaurie, berg-

Korenbloemen (Groote oft Wilde)

Cyanus maior

Bleüets (grans), Corenbloemen (groote), Cyanus maior, Kornblumen (Waldt-), Lychnitis, Thryallis

399   Centaurea scabiosa centaurie, grote Korenbloemen (Roode oft Bastaert-) Cyanoides flos  
400

Bladzijde 400

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Consolida ajacis ridderspoor, valse Riddersspooren (Tamme) Flos regius Consoulde royale cultivée, Delphinium, Flos equestris, Flos regius, Riddersporen (tamme)
401

Bladzijde 401

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Consolida regalis ridderspoor, wilde Riddersspooren (Wilden) Flos regius silvestris Bucinum, Consolida regalis, Consolida regia, Consoulde royale sauvage, Delphinium alterum, Esperon de chevalier, Pied d'alouette, Riddersporen (wilde), Rittersporn
403

Bladzijde 403

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Polygala vulgaris

vleugeltjesbloem, gewone

Cruysbloemkens, Cruysdaghbloemkens

Flos ambarualis

Cruysbloeme, Herbe au laict, Polygala

403 *

Glaux maritima

melkkruid

Melckcruydt (Glaux)

Glaux, Glax, Herbe au laict, Melckcruyt, Milchkraut

404

Bladzijde 404

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Calendula officinalis

goudsbloem, tuin-

Goudtbloemen

Calendula

Calendula, Caltha, Calthula, Goutbloemen, Ringelblumen, Soucie, Sousie

404 * niet herkend   Goudtbloemen (Alpinsche oft Berghsche) (Caltha Alpina)  
406

Bladzijde 406

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Tagetes patula

afrikaantje, klein

Thunisbloemen (Kleyne)

Flos Africanus

Flos Aphricanus, Flos Indianus, Oeillet  d'Inde, Othonna, Oeillet d'Inde (petit), Negelin (Indianisch), Thunis bloemen

406 *

Tagetes erecta

afrikaan, grote

Thunisbloemen (Groote)

Flos Africanus

Flos Aphricanus, Flos Indianus, Oeillet d'Inde (grand), Oeillet  d'Inde, Negelin (Indianisch), Othonna, Thunis bloemen

408

Bladzijde 408

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Tragopogon porrifolius morgenster, paarse

Bocksbaert, Josephsbloemen, Morghensterre

Tragopogon

Barba hirci, Barbe de bouq, Barbula hirci, Bocksbart, Bocxbaert, Coma, Gauchbrot, Josephsbloemen

408  

Tragopogon pratensis subsp. pratensis

morgenster, gele

Bocksbaert, Josephsbloemen, Morghensterre

Tragopogon

Barba hirci, Barbe de bouq, Barbula hirci, Bocksbart, Bocxbaert, Coma, Gauchbrot, Josephsbloemen

409

Bladzijde 409

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Scorzonera hispanica schorseneer, grote Adderscryudt Scorzonera  
410

Bladzijde 410

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Matricaria recutita

kamille, echte

Camille (Ghemeyne), Camomillebloemen

Chamaemelum vulgare

Camomilla, Camille (wilde), Camomille sauvage, Camomille vulgaire, Chamaemelum album, Chamaemelum sylvestre, Chamill

412

*

Bladzijde 412

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Anthemis cotula

kamille, stinkende

Camille (Stinckende), Paddebloemen,

Cotula foetida

Camille (stinckende), Camomilla foetida, Camomille de chien, Cauta, Chamill (wilde), Cotula foetida, Cynanthemis, Cynobotane, Herbe de chien, Hunszblum, Hunszdill, Krottendill, Paddebloemen

412  

Tripleurospermum maritimum

kamille, reukeloze

Coedille, Koe-ooghe

Cotula alba

Buphthalmum, Camomilla fatua, Camomilla inodora, Coedille, Cotula alba, Cotula non foetida, Kudill, Kueaug, Oeil de beuf, Rundsaug

412

*

Anthemis tinctoria

kamille, gele

Strijckbloemen

Cotula lutea

Camomille iaulne, Chrysanthemum, Cotula lutea, Steinblumen, Streichblumen, Stryckbloemen

414

Bladzijde 414

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Chamaemelum nobile kamille, Roomse Camille (Roomsche oft Welrieckende) Chamaemelum odoratum leucanthemum Anthemis, Bene olens, Camille, Camille (Witte Roomsche), Camomilla, Camomille, Camomille blanche cultivée, Chamaemelum, Chamaemelum album, Chamaemelum leucanthemum, Chamill
415

Bladzijde 415

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Matricaria discoidea (?)

kamille, schijf-

Camille (Geele Roomsche)

Chamaemelum odoratum chrysanthemum

Anthemis, Bene olens, Camille, Camille (Geele Roomsche), Camomilla, Camomille, Camomille iaulne cultivée, Chamaemelum, Chamaemelum Chrysanthemum, Chamaemelum luteum, Chamill

415

 

Adonis annua

adonis, herfst-

Bruynettekens

Eranthemum

Bruynettekens, Couillon, Couillon de chien, Flos Adonis, Heranthemum

417

Bladzijde 417

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Adonis vernalis

adonis, voorjaars-

Koe-ooghe der ouders, Rundtsooghe

Buphthalmum

Buphthalmum, Cachla, Caltha, Cauta, Coeooghe, Kuaug, Oculus bovis, Oeil de beuf, Rindsaug, Rundsooghe

419

Bladzijde 419

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Chrysanthemum segetum

ganzenbloem, gele

Gansebloemen (Geele), Vokelaer

Chrysanthemum

Buphthalmum, Caltha, Chrysanthemum, Fleur dorée, Gansebloemen, Gensblum, Hontsroosen, Sant Johansblum, Vokelaer

420

Bladzijde 420

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Arnica montana valkruid Vokelaer met breede bladeren, Woudtbloeme Chrysanthemum latifolium  
421

Bladzijde 421

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Helianthus annuus zonnebloem, gewone Flos solis, Sonnebloeme (Groote) Chrysanthemum Peruvianum  
421 * niet herkend   Sonnebloeme (Kleyne) Chrysanthemum Peruvianum  

422

Bladzijde 422

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Bellis perennis

madeliefje

Kerssouwen, Madelieven (Wilde)

Bellis silvestris

Bellis minor sylvestris, Bellis, Bellius, Consolida minor, Herba margarita, Kersouwen, Madelieven, Madelieven (wilde), Marguerite, Marguerite sauvage (petite), Massufelen, Maszlieben, Pasquette, Primula veris, Zeitloslin

423

Bladzijde 423

Bellis perennis

madeliefje (gevuldbloemig)

Madelieven (Tamme oft Dobbele)

Bellis hortensis

Bellis minor hortensis, Bellis, Bellius, Consolida minor, Herba margarita, Kersouwen, Madelieven, Madelieven (tamme), Marguerite, Marguerite domestique (petite), Massufelen, Maszlieben, Pasquette, Primula veris, Zeitloslin

423

 

Leucanthemum vulgare

margriet, gewone

Gansbloemen, Madelieven (Groote)

Bellis maior

Bellis, Bellis maior, Bellius, Consolida minor, Kersouwen, Madelieven, Madelieven (groote), Marguerite, Marguerite grande, Massufelen, Maszlieben, Pasquette, Zeitloslin

425

Bladzijde 425

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Aster amellus

aster, berg-

Sterrecruydt met peersche bloemen

Aster Atticus

Aspergoutte menue, Aster Atticus, Estoillée, Flos Amellus, Inguinalis, Megerkraut, Mergerkraut, Scartenkraut, Sternkraut, Sterrecruyt

425   Odontospermum maritimum aster, gele Sterrecruydt (Ligghende) met geele bloemen Aster Atticus supinus  
427

Bladzijde 427

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Helichrysum arenarium

strobloem

Elichryson Elichryson

Amaranthus, Elichryson, Elichrysum

428

Bladzijde 428

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Helichrysum stoechas

strobloem, Mediterrane

Mottencruydt, Rhijnbloemen Stoechas citrina

Ageratum, Amaranthus luteus, Aurelia, Mottenblumen, Mottenkraut, Rheinblumen, Rhynbloemen, Sticados citrinum, Stichas citrina, Tinearia

430

Bladzijde 430

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Santolina rosmarinifolia

heiligenbloem, groene

Cyprescruydt (Ghemeyn)

Santolina

 

430   Santolina chamaecyparissus cipressenkruid Cyprescruydt (Ander) Santolina altera Chamaecyparissus, Cypres (= Cypres cruyt), Cypres de iardin, Santolina
430 * niet herkend   Cyprescruydt (Derde) Santolina tertia  
430 * niet herkend   Cyprescruydt (Vierde) Santolina quarta  
430 * niet herkend   Cyprescruydt (Vijfde) Santolina quinta  
431

Bladzijde 431

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Camphorata van Montpelliers (Camphorata Monspelliaca)