Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 10, blz. 477-520 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Tweede deel Inhoudende de beschrijvinghe van Bloemen, Krans-cruyden, Welrieckende ende Kroonkens-draghende cruyden / Tienste Boeck Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen

Pagina
(1644)

Geen
ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616)
(Latijn)

Namen (1554, 1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

477

Bladzijde 477

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Foeniculum vulgare

venkel

Venckel

Foeniculum

Fenchel, Fenoil, Foeniculum, Foeniculus, Marathron, Venckel

477 * Foeniculum vulgare 'Purpureum' venkel, bronzen Venckel (Roode)    
478 *

Bladzijde 478

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Foeniculum vulgare 'Dulce' venkel, knol- (zoete venkel) Venckel (Soete)    
478  

Heracleum sphondylium subsp. elegans

berenklauw, berg-

Venckel (Ros- oft Wilde) Hippomarathron

Fenoil de cheval, Fenoil grand, Fenoil sauvage, Foeniculum erraticum, Hippomarathron, Rosvenckel, Venckel (wilde)

479

Bladzijde 479

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Anethum graveolens

dille

Dille

Anethum

Aneth, Anethum, Dille, Dyllen, Hochkraut

480

Bladzijde 480

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pimpinella anisum

anijs

Anijs Anisum Anis, Anisum, Anisz, Anys

482

Bladzijde 482

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Carum carvi

karwij, echte

Carwi, Comijn (Witte)

Carum

Careum, Caros, Carotes, Carum, Carvi, Comijn (witte), Kummel (weisz)

482

 

Cuminum cyminum

komijn

Comijn (Ghemeynen oft Tammen)

Cuminum sativum

Comijn (tamme), Comin cultivé, Cumimum sativum, Cuminum Aethyopicum, Cuminum Alexandrinum, Cuminum regium, Cyminum, Kummel (Romische), Kummel (zamer)

483

Bladzijde 483

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Lagoecia cuminoides

 

Comijn (Wilden)

Cuminum silvestre

Comijn (wildt), Comin sauvage, Cuminum rusticum, Cuminum sylvestre

484

Bladzijde 484

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Trachyspermum ammi

ajowan

Ammi (Kleyn)

Ammi alterum parvum

Ameos (cleyn), Ammi parvum, Ammi (petit)

484

 

Ammi majus

akkerscherm, groot

Ammi (Ghemeyn oft Groot)

Ammi vulgare

Ameos, Ammi commune, Ammi (grand)

485

Bladzijde 485

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Coriandrum sativum

koriander

Coriander

Coriandrum

Coriander, Coriandre, Coriandrum

486

Bladzijde 486

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Bifora testiculata (?)   Coriander (Ander ghedaente) Coriandri altera icon  
487

Bladzijde 487

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Nigella sativa

komijn, zwarte

Nardussaedt, Nigelle (Tamme) Melanthium Gith, Kumel (schwarz), Kumich (schwartz), Melanthium, Melanthium sativum, Nardus, Nardussaet, Nielle, Nielle domestique, Nigella, Nigella domestica, Nigelle (tamme), Papaver nigrum, Poyvrette, Salusandria
487  

Nigella arvensis

nigelle, wilde

Nardussaedt (Wildt), Nigelle (Wilde) Melanthium silvestre Catharinenblumen (Sankt), Fleur de Sainte Catherine, Gith, Kumich (Waldtschwartz-), Melanthium, Melanthium sylvestre, Nielle, Nielle sauvage, Nigella, Nigelle (wilde), Papaver nigrum, Poyvrette
488

Bladzijde 488

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Nigella damascena

juffertje-in-het-groen

Nardussaedt van Damasck (oft Damasco) Melanthium Damascenum Coriander (schwartz), Gith, Melanthium, Melanthium Damascenum, Nielle, Nielle de Damas, Nigella, Nigella Damascena, Nigella van Damasco, Papaver nigrum, Poyvrette
489

Bladzijde 489

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Meum athamanticum

venkel, berg-

Beerwortel Meum Beerwortel, Beerwurtz, Cachrys, Campsanema, Canchrys, Foeniculus porcinus, Libanotis, Libanotis primum genus, Rosmarin, Rosmarinus, Zea

490

*

Bladzijde 490

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Athamantha cretensis

athamanta

Beerwortel

(Daucus Creticus)

Daucium (?), Daucum (?), Daucus (?), Daucum creticum, Daucus de Candie, Daucus van Cretien oft Candien

491

Bladzijde 491

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Selinum carvifolia

karwijselie

Libanotis (Eerste vruchtbaere) [Herstwortel (Witte)]

(Libanotis fructifera prima)

Cachrys, Canchrys, Herstwortel [= Hertswortel] (witte), Hirtswurtz (weisz), Libanotis, Libanotis Theophrasti, Rosmarin, Rosmarinus

491 *

Peucedanum cervaria

hertenkruid

Libanotis (Tweede vruchtbaere) [Herstwortele (Swarte)] (Libanotis fructifera altera) Herstwortel [= Hertswortel] (swerte), Hirtzwurtz (schwartz), Libanotis, Libanotis alterum genus, Rosmarin, Rosmarinus
491 * niet herkend   Libanotis (Onvruchtbaere) (Libanotis tertia sive sterilis)  
493

Bladzijde 493

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Heracleum sphondylium

berenklauw, gewone

Beerenklauwe (Eerste oft Duytsche) Spondylium

Acanthus Germanica, Beerenclauw, Beerenclauw (Duytschen), Bernclaw (Teutsch), Berntaisz, Branca ursina, Branca ursina Germanica, Branche ursine bastarde, Pseudacanthus, Spondylium

494

Bladzijde 494

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Heracleum mantegazzianum (?)

berenklauw, reuzen-

Beerenklauwe (Tweede)

Panaces Heraclium vel potius Spondylium alterum

Opopanacum, Opopanax, Panaces Heraclium, Panaces Herculeum, Panax

495

Bladzijde 495

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ferula nodiflora

venkel, reuzen-

Panaces Asclepium

Panaces Asclepium

Aesculapii Panaces, Panaces Asclepii

496

Bladzijde 496

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Opopanax chironium

pastinaak, gom- Panaces (Vremde), Panaces Syriacum Panaces peregrinum Panaces Chironium
498

Bladzijde 498

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Sermontaine Siler montanum  
499

Bladzijde 499

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Sermontaine (Wilde) Siler alterum pratense  
500

Bladzijde 500

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Levisticum officinale

lavas

Lavass, Lavetse

Levisticum vulgare

Lavetse, Levesse, Levisticum, Levistock, Liebstockel, Ligusticum vulgare, Livesche

501 *

Bladzijde 501

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Laserpitium siler

laserkruid, berg-

Seseli van Marsilien

(Seseli Massiliense)

Comijn (breede), Comin large, Cuminum latum, Seseli de Marseille, Seseli Massiliense, Siler montanum, Waldtkumel

502

Bladzijde 502

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Bupleurum fruticosum   Seseli van Ethiopien (Heesterachtigh oft Boomachtigh) Seseli Aethiopicum frutex  
502  

Laserpitium latifolium

laserkruid, breedbladig

Seseli van Ethiopien (Cruydtachtigh)

Seseli Aethiopicum herba

Cyonosphrice, Seseli Aethiopicum

504

Bladzijde 504

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Thapsia villosa

 

Seseli (Griecksch), Seseli van Peloponnesus

Seseli Peloponnense

Seseli de Peloponnesus, Seseli Peloponnense

505

Bladzijde 505

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Tordylium officinale

seselie, Kretenzische

Seseli van Candien

Seseli Creticum

Seseli Creticum, Seseli de Candie, Tordylion, Tordylium

505  

Pimpinella major

bevernel, grote

Bevernaert, Steenbreke (Groote) Saxifraga magna Bevernaert, Bevernelle, Bibernell, Bibinella, Bipennula, Feldmoren, Pampinula, Petrafindula, Pimpinella, Saxifraga, Saxifrage, Saxifrage (grande), Saxifragia, Saxifragia maior
506

Bladzijde 506

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Pimpinella saxifraga

bevernel, kleine

Bevernelle, Steenbreke (Kleyne) Saxifraga parva Bevernaert, Bevernelle, Bibernell, Bibinella, Bipennula, Feldmoren, Pampinula, Petrafindula, Pimpinella, Saxifraga, Saxifrage, Saxifrage (petite), Saxifragia, Saxifragia minor
507

Bladzijde 507

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Saxifraga granulata

steenbreek, knol-

Steenbreeck (Witte)

Saxifraga alba

Romptpierre blanche, Saxifraga alba, Saxifrage blanche, Steenbreeck (wit), Steinbrech (weisz)

508

Bladzijde 508

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Chrysosplenium oppositifolium

goudveil, paarbladig

Steenbreeck (Gulde)

Saxifraga aurea

Romptpierre dorée, Saxifraga aurea, Saxifrage dorée, Steenbreeck (gulden), Steinbrech (golden)

509

Bladzijde 509

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Peucedanum officinale

varkenskervel, echte Venckel (Verckens-) Peucedanum Bonus genius, Fenoil de porceau, Foeniculus porcinus, Harstrang, Peucedanon, Peucedanum, Pinastellum, Queuë de pourceau, Racine soulfreuse, Schwebelwurtz, Sewfenchel, Stataria, Venckel (Verckens-)

511

Bladzijde 511

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Angelica archangelica

engelwortel, grote

Angelica (Groote oft Tamme)

Angelica maior

Angelica, Angelica sativa, Angelica (tamme), Angelick, Angelique, Angelique domestique, Brustwurtz, (des) Heylighen Geists wurtzel

511

 

Angelica sylvestris

engelwortel, gewone

Angelica (Wilde oft Kleyne)

Angelica silvestris

Angelica, Angelica silvestris, Angelica (wilde), Angelick, Angelique, Angelique sauvage, Brustwurtz

512

Bladzijde 512

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Angelica (Water-) Archangelica  

514

Bladzijde 514

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Aegopodium podagraria

zevenblad

Flercijncruydt, Geeraerdt(scruydt)

Herba Gerardi

Geraert, Herba Gerardi, Herbe Gerard, Ostrutium sauvage, Septfueilles, Septifolium, Sevenblat

514  

Peucedanum ostruthium

meesterwortel

Meesterwortele Astrantia Asterancium, Condisi, Herba fullonum, Herbe à foulon, Herbe savoniere, Lanaria, Meesterwortel, Meysterwurtz, Osteritium, Ostrition, Ostrutium, Radicula, Saponaria, Seepcruyt, Seiffenkraut, Struthium, Weschkraut
515 *

Bladzijde 515

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ferula assa-foetida

duivelsdrek

Laserpitium

(Laerpitium, Silphium)

As(s)a foetida, Caulias, Fierilonfonfa, Laser, Laser Cyrenaicum, Laser medicum, Laser Syriacum, Laserpitium, Magudaris, Maspetum, Radicarium Laser, Rhizias, Scaparium Laser, Silphium, Succus Cyrenaicus, Syrenaicus medicus, Teufelsdreck

515 *

Ferula narthex (?)

schijnvenkel

Magudaris

(Magydaris)

As(s)a foetida, Caulias, Fierilonfonfa, Laser, Laser Cyrenaicum, Laser medicum, Laser Syriacum, Laserpitium, Magudaris, Maspetum, Radicarium Laser, Rhizias, Scaparium Laser, Silphium, Succus Cyrenaicus, Syrenaicus medicus, Teufelsdreck

517

Bladzijde 517

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ferula communis   Ferula (Groote) Ferula  
518

Bladzijde 518

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Thapsia garganica

 

Ferula (Kleyne), Ferulago

Ferulago

Ferula sylvestris, Ferulago, Thapsia, Turbith de Mesue

519 *

Bladzijde 519

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Ferula assa-foetida (?)

schijnvenkel

Sagapenum (gomme)

(Sagapenum)

Sacopenium, Sagapeni succus, Sagapenium, Sagapenum, Serapinum

520 *

Bladzijde 520

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Dorema ammoniacum (of Ferula tingitana)

gom, ammoniak-

Ammoniacum (gomme)

(Ammoniacum)

Ammoniacum, Armoniacum, Friatura, Gummi Ammoniacum, Gummi Armoniacum, Phyrama, Thrausma

520 *

Ferula gummosa en andere Ferula-soorten

galbanum

Galbanum (gomme)

(Galbanum)

Galbanum, Metopium, Stagonitis (Plinius)

520 * niet herkend   Euphorbium (gomme) (Euphorbium)