Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Beginpagina

Register Cruydt-Boeck

boek 11, blz. 521-579 bewerkt

Cruydt-Boeck 1644 / Derde deel Inhoudende de beschrijvinge van de Wortelen diemen in de medicijnen ghebruyckt, van de Purgerende cruyden, van de Climmen, Winden ende Klockskens, ende oock van allerhande vergiftigh oft hinderlijck ghewas, ende van de Varen, Mosschen ende Campernoellien / Elfste Boeck Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden

Pagina
(1644)

Geen
ill (*)

Naam (rec.)
(botanisch)

Naam (rec.)
(Nederlands)

Naam (1644)
(Vlaams)

Naam (1616)
(Latijn)

Namen (1554, 1557)
(Nederlands, Duits, Frans, Latijn)

522

Bladzijde 522

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Aristolochia longa

pijpbloem, langbladige

Aristolochia (Langhe), Aristolochia Manneken

Aristolochia longa

Aristolochia, Aristolochia longa, Aristolochia mas, Aristolochie, Aristologia, Dactylitis, Melocarpon, Osterlucey, Sarrasine, Teuxinon

522

 

Aristolochia rotunda

pijpbloem, rondbladige

Aristolochia (Ronde), Aristolochia Wijfken

Aristolochia rotunda

Aristolochia, Aristolochia foemina, Aristolochia rotunda, Aristolochie, Aristologia, Osterlucey, Malum terrae, Sarrasine

523

Bladzijde 523

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Aristolochia baetica

pijpbloem

Aristolochia (Bijlachtighe)

Aristolochia clematitis

Aristolochia, Aristolochia clematitis, Aristolochia longa, Aristolochie, Aristolochie (Tierce espece), Aristologia, Herba Sarracenica, Osterlucey, Sarrasijncruyt, Sarrasine

525

Bladzijde 525

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Aristolochia pistolochia

pijpbloem, pistolochia-

Pistolochia

Pistolochia

Aristolochia, Aristolochie, Aristologia, Osterlucey, Pistolochia, Polyrhizon, Sarrasine

525   Aristolochia clematitis pijpbloem Aristolochia (Wilde soorte), Sarasijnscruydt Aristolochia Saracenica  

526

Bladzijde 526

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Corydalis cava

holwortel

Hoolwortele

Radix cava

Holwortel, Holwurtz, Racine creuse, Radix cava

527

Bladzijde 527

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Corydalis solida

helmbloem, vinger-

Hoolwortele (Kleyne)

Radix cava minor

Capnos Phragmites, Eriphya, Eryphia, Holwortel (Boonkens-), Planta veris

528

Bladzijde 528

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Arum maculatum

aronskelk, gevlekte

Calfsvoet, Kalfsvoet

Arum

Arum, Barba Aron, Calfsvoet, Colocasion, Iaron, Ingber (Teutschen), Lupha, Paffenpint, Pes vituli, Pied de veau, Vit de prestre

529

Bladzijde 529

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Colocasia esculenta taro Arum van Aegypten Arum Aegyptum  

531

Bladzijde 531

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Arum italicum

aronskelk, Italiaanse

Speerwortele (Kleyne)

Dracontium minus

Dracunculus minor

531  

Dracunculus vulgaris

drakenwortel

Speerwortele (Groote)

Dracontium

Colubrina, Drachenwurtz, Dracunculus maior, Drakenwortele, Luf, Schlangenkraut, Serpentaire, Serpentaria, Serpentaria maior, Serpentine, Serpentine (grande), Speerwortele

532

*

Bladzijde 532

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Arum dioscoridis (?)

aronskelk

Speerwortele

(Dracunculus)

Dracunculus Matthioli

533

Bladzijde 533

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Calla palustris

slangenwortel

Slanghencruydt (Water-), Speerwortele (Water-)

Dracunculus aquatilis

Arum palustre, Drachenwurtz (Wasser-), Dracunculus palustris, Drakenwortele (Water-), Schlangenkraut (Wasser-), Serpentaire aquatique, Serpentaire d'eauë, Serpentine aquatique

534

Bladzijde 534

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Arisarum vulgare

kalfsvoet, gekaperde

Arisarum met breede bladeren

Arisarum latifolium

Aris, Arisaris, Arisarum

534

 

Arum tenuifolium

aronskelk

Arisarum met smalle bladeren

Arisarum angustifolium

Arisarum alterum

535

Bladzijde 535

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Persicaria bistorta

adderwortel

Hertstonghe (Groote)

Bistorta (maior)

Bistorta, Bistorta maior, Bistorte, Bistorte (grande), Colubrina, Dracunculus Latinorum Plinii, Hertstonghen, Hertstonghen (groote), Naterwurtz, Naterwurtz weiblin, Serpentaire femelle, Serpentaria

536 *

Bladzijde 536

Persicaria minor

duizendknoop, kleine

Hertstonghe (Kleine)

(Bistorta minor)

Bistorta, Bistorta minor, Bistorte, Bistorte (petite), Dracunculus Latinorum Plinii, Hertstonghen, Naterwurtz, Naterwurtz mennle, Serpentaire masle, Serpentaria

538

Bladzijde 538

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Bunium bulbocastanum

aardkastanje

Eerdtnoten (Kleyn)

Bolbocastanon

Anemosphoron, Apios, Arcticum, Aton Actine, Bulbina, Bunium, Eerdtnoten (cleyn), Meum, Noix de terre (petite)

539

Bladzijde 539

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Centaurea centaurium

duizendguldenkruid, groot

Santorie (Groote)

Centaurium magnum

Centaurée (grande), Centaurium magnum, Hemeroton, Herculis sanguis, Limnites, Maronion, Nession, Pelethronia, Polyhidion, Rhapontica, Santorie (groote), Unefera

539   Centaurea rhapontica (?)   Santorie (Tweede Groote) Centaurium magnum alterum  

541

Bladzijde 541

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Centaurium erythraea

duizendguldenkruid, echt

Santorie (Kleyn)

Centaurium minus

Biberkraut, Centaurée (petite), Centauria minor, Centaurium minus, Centaurium parvum, Centorie (cleyn), Erdtgall, Feberkraut, Febrifuga, Fel terrae, Fiel de terre, Multiradix, Santorie (cleyn), Tausentguldenkraut (klein)

543

Bladzijde 543

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cyclamen hederifolium

cyclamen, Napolitaanse

Verckensbroot met bladeren als Veylbladeren

Cyclaminus orbicularis

Arthanita, Cyclamen, Cyclaminus, Erdtapffel, Erdtwurtz, Malum terrae, Orbicularis, Pain de pourceau, Palalia, Panis porcinus, Rapum porcinum, Rapum terrae, Schweinbrot, Seuwbrot, Tuber terrae, Umbilicus terrae, Verckensbroot

543   Cyclamen purpurascens cyclamen, Europese (Alpenviooltje)

Verckensbroot met ronde bladeren

Cyclaminus orbicularis rotundifolius

Arthanita, Cyclamen, Cyclaminus, Erdtapffel, Erdtwurtz, Malum terrae, Orbicularis, Pain de pourceau, Palalia, Panis porcinus, Rapum porcinum, Rapum terrae, Schweinbrot, Seuwbrot, Tuber terrae, Umbilicus terrae, Verckensbroot

544 *

Bladzijde 544

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

niet herkend   Verckensbroot met ghekertelde randen    
546

Bladzijde 546

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cyperus rotundus cypergras, rond Cyperus (Ronden) Cyperus rotundus  
547

Bladzijde 547

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cyperus longus cypergras, lang Cyperus (Langhen) Cyperus longus  
547   Carex pseudocyperus cyperzegge, hoge Cyperus (Valschen) Pseudocyperus  
549

Bladzijde 549

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Cyperus esculentus

cyperus, knol-

Cyperus (Soeten), Trasi

Dulcichinum

Cyperus, Dulcichinum, Trasci, Trasi

550

Bladzijde 550

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Glycyrrhiza echinata

zoethout (wild)

Soetewortel, Soethout van Dioscorides Glycyrrhiza vera Dioscoridis

Calissihout, Dulciradix, Dulcis radix, Galissihout, Glycyrrhiza Dioscoridis, Glycyrrhiza vera, Liquiritia, Riguelisse, Riguelisse vraye, Scythica radix (Plinius), Suethout, Suszholtz, Suszwurtz

551

Bladzijde 551

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Glycyrrhiza glabra

zoethout

Calissiehout, Soethout (Ghemeyn) Glycyrrhiza vulgaris

Calissihout, Dulciradix, Dulcis radix, Galissihout, Glycyrrhiza communis, Glycyrrhiza Germanica, Liquiritia, Riguelisse, Riguelisse vulgaire, Scythica radix (Plinius), Suethout, Suszholtz, Suszwurtz

553

Bladzijde 553

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Gentiana lutea

gentiaan, gele

Gentiaen oft  Gentiane (Groote) Gentiana

Aloë Gallica, Basilica, Bitterwurtz, Chironion, Cyminalis, Entzian, Gentiaen, Gentiana, Gentiane, Narce

553 * Gentiana purpurea   Gentiaen (Groote) met purpure bloemen (Gentiana maior purpureo flore) Aloë Gallica, Basilica, Bitterwurtz, Chironion, Cyminalis, Entzian, Gentiaen, Gentiana, Gentiane, Narce
554 *

Bladzijde 554

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Gentiana clusii gentiaan, grootbloemige Gentiaen (Groote) met blaeuwe bloemen (Gentiana maior) Aloë Gallica, Basilica, Bitterwurtz, Chironion, Cyminalis, Entzian, Gentiaen, Gentiana, Gentiane, Narce
554  

Gentiana cruciata

gentiaan, kruisblad-

Gentiaen (Kleyne), Kruyswortel, Madelgeer Cruciata sive Gentiana minor

Chiliodynamis, Crataeogonon, Crateogonon, Croisée, Cruciata, Gentiane sauvage de C. Gesnerus, Madelgheer, Modelgeer, Phyteuma Dioscoridis, Speerenstich, Strution

554 * Gentiana asclepiadea gentiaan, zijdeplant- Gentiaen (Kleyne) met bladeren van Swaluwortel (Gentiana minor altera)  
556

Bladzijde 556

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Inula helenium

alant, Griekse

Alantwortel, Galantwortel Helenium

Alantwortel, Alantwurtz, Enula campana, Enule campane, Galantwortel, Helenium, Inula, Inula campana, Lyonne, Panaces centaurion, Panaces chironion

558

Bladzijde 558

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Polygonatum multiflorum

salomonszegel, gewone

Salomonsseghel (Ghemeyne) met breede bladeren

Polygonatum

Polygonatum, Polygonatum latifolium, Racine blanche, Salomonszegel (breet & smal), Sigillum Salomonis, Signet de Salomon, Signet de Salomon à fueilles larges, Weiszwurtz

558 * Polygonatum odoratum salomonszegel, welriekende Salomonsseghel (Welrieckende) (Polygonatum odoratum)  
559

Bladzijde 559

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Streptopus amplexifolius salomonszegel, stengelomvattende Salomonsseghel met sijd-tacken Polygonatum racemosum  
559   Polygonatum hirtum salomonszegel, breedbladige Salomonsseghel met seer breede bladeren Polygonatum latifolium  
560

Bladzijde 560

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Polygonatum verticillatum

salomonszegel, krans-

Salomonsseghel met smalle bladeren

Polygonatum alterum

Polygonatum, Polygonatum angustifolium, Racine blanche, Salomonszegel (breet & smal), Sigillum Salomonis, Signet de Salomon, Signet de Salomon à fueilles estroictes, Weiszwurtz

561

Bladzijde 561

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Anacyclus pyrethrum

pyrethrum, Afrikaanse

Bertram

Pyrethrum

Bertram, Pied d'Alexandre, Pyrethre, Pyrethrum, Salivaris

562

Bladzijde 562

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Rhodiola rosea

rhodiola
(rozenwortel)

Roosenwortel

Rhodia radix

Racine sentant les roses, Radix Rhodia, Radix rosata, Rhodia Radix, Rosenwortel, Rosenwurtz

563

Bladzijde 563

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Dictamnus albus 'Albiflorus' vuurwerkplant (met witte bloemen) Esschencruydt, Fraxinella (Eerste soorte) Fraxinella  
563 * Dictamnus albus 'Purpureus' vuurwerkplant (met paarsrode bloemen) Esschencruydt, Fraxinella (Tweede soorte) Fraxinella  
565

Bladzijde 565

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Valeriana phu

valeriaan, grote

Joriscruydt (Sint), Speercruydt, Valeriaene (Groote)

Valeriana hortensis

Baldrian (grosz), Genicularis, Herba benedicta, Joris cruyt (Sint), Marinella, Nardus rustica, Nardus sylvestris, Phu, Sint Joris cruyt, Speercruyt, Valeriana, Valeriana domestica, Valeriana hortensis, Valeriane cultivée, Valeriane (groote), Valeriane (tamme)

565  

Valeriana officinalis

valeriaan, echte

Valeriaene (Wilde)

Valeriana silvestris

Augenwurtz, Baldrian (wild), Dennemarck, Katzenwurtzel, Phu sylvestre, Valeriana sylvestris maior, Valeriane sauvage (grande), Valeriane (wilde), Wendwurtz

566

Bladzijde 566

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Valeriana dioica

valeriaan, kleine

Valeriaene (Alderkleynste)

Valeriana minima

Phu parvum, Valeriana minor, Valeriana sylvestris minor, Valeriane sauvage (petite)

568

Bladzijde 568

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Centranthus ruber spoorbloem, rode Valeriaene (Roode) Valeriana rubra  
569

Bladzijde 569

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Limonium vulgare

lamsoor

Limonium

Valerianae rubrae similis pro Limonio missa

Behen rubrum, Polemonii altera species

570

Bladzijde 570

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Limonium sinuatum lavendel, zee- Limonium Rauwolfii (Limonium peregrinum Rauwolfii)  
570  

Polemonium caeruleum

jakobsladder

Valeriaene (Griecksche), Valeriaene (Valsche)

Valeriana Graeca

Phu Graecum, Pseudophu, Valeriana Graeca, Valeriana peregrina, Valeriane Grecque

571

Bladzijde 571

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Rubia tinctorum

meekrap

Mee, Rotte [wortel: Meekrappen]

Rubia

Garance cultivée, Mee, Meecrappen, Rodte, Rotte (tamme), Rubia sativa, Rubia tinctorum

572 *

Bladzijde 572

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Galium sylvaticum

walstro, bos-

Mee (Wilde) (Rubia silvestris)

Alysson, Garance sauvage, Rotte (wilde), Rubia sylvestris

574

Bladzijde 574

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Galium aparine

kleefkruid

Kleefcruydt Aparine

Aparine, Cleefcruyt, Grateron, Klebkraut

575

Bladzijde 575

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Galium mollugo subsp. mollugo walstro, glad Mollugo (Ghemeyne oft Kruypende) Mollugo  
575 * Galium mollugo subsp. erectum   Mollugo (Recht op staende oft Bergh-) Mollugo montana  
575  

Galium verum

walstro, geel

Walstroo (Ghemeyn oft Geel) Gallium

Galation, Galerium, Gallion, Gallium, Megerkraut, Muguet (petit), Walstroo

575 * niet herkend   Walstroo (Water- oft Wit) Gallium palustre  

576

Bladzijde 576

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Galium odoratum

bedstro, lievevrouwe-

Walmeester (Welrieckende)

Asperula odorata flore albo

Asperula, Cordialis, Hepataria, Hepatica, Hepatique, Herba stellaris, Hertzfreydt,  Iecoraria,  Iva muscata, Leberkraut, Muguet, Spergula odorata, Walmeester, Walmeyster
577

Bladzijde 577

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Asperula arvensis bedstro, akker- Walmeester (Blauewe) sonder reuck Asperula caerulea  
578

Bladzijde 578

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Asperugo procumbens scherpkruid Asperugo oft Cleefcruydt (Bastaerdt- oft Wilde) Asperugo spuria  
578  

Cruciata laevipes

walstro, kruisblad-

Crusette Cruciata

Croysée, Croysette, Cruciata, Crusette, Muguet doré, Walmeister (golden)

579

Bladzijde 579

Beter leesbare tekst

In hoge resolutie

Crucianella maritima crucianella, zee- Mee (Zeesche), Rotte (Zee-) Rubia marina